Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       07. Kihlakunnat
       75. Poliisitoimi
       80. Pelastustoimi
       90. Rajavartiolaitos
       98. Alueiden kehittäminen
            43. Maakunnan kehittämisraha
            61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin
            62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2004

98. Alueiden kehittäminenPDF-versio

43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämääräraha on tarkoitettu kertaluonteisena menona Kainuun hallintokokeilun tietojärjestelmähankintojen tukemiseen.


2004 III lisätalousarvio1 700 000
2004 talousarvio33 900 000
2003 tilinpäätös19 800 000
2002 tilinpäätös16 591 000

61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 128 631 000 eurosta 128 741 000 euroon. Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Myöntämisvaltuuden kasvu 110 000 eurolla aiheutuu tavoite 2 -ohjelmien suoritusvarauksen teknisen avun osuuden budjetoinnista.

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan aiheutuvan maksatuksia 30 717 000 euroa vuonna 2004, 48 255 000 euroa vuonna 2005, 40 675 000 euroa vuonna 2006 ja 9 094 000 euroa vuonna 2007.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 III lisätalousarvio
2004 I lisätalousarvio
2004 talousarvio135 354 000
2003 tilinpäätös107 064 551
2002 tilinpäätös112 537 166

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 28 888 000 eurosta 28 964 000 euroon. Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Myöntämisvaltuuden kasvu 76 000 eurolla aiheutuu tavoite 2 -ohjelmien suoritusvarauksen teknisen avun osuuden budjetoinnista.

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan aiheutuvan maksatuksia 11 015 000 euroa vuonna 2004, 9 887 000 euroa vuonna 2005 ja 8 062 000 euroa vuonna 2006.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 III lisätalousarvio
2004 I lisätalousarvio
2004 talousarvio27 845 000
2003 tilinpäätös23 088 338
2002 tilinpäätös24 282 709