Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       07. Kihlakunnat
       75. Poliisitoimi
       80. Pelastustoimi
       90. Rajavartiolaitos
            70. Ilma- ja vartioalusten hankinta
            74. Rakentaminen
       98. Alueiden kehittäminen
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2004

90. RajavartiolaitosPDF-versio

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 284 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 2 957 000 euroa vuoden 2000 talousarviossa myönnetystä kahden vartiolaivan tilausvaltuudesta aiheutuvien menojen maksamiseen sekä tarvittaessa indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimuksen mukaisiin menoihin.

Selvitysosa: Tilausvaltuus oli kuluvan vuoden ensimmäisen lisätalousarvion jälkeen 2 673 000 euroa. Valtuuden ja määrärahan lisäys on 284 000 euroa. Lisämääräraha on tarkoitettu indeksien muutoksista aiheutuviin hankintasopimuksen mukaisiin menoihin, jotka aiheutuivat vuoden 2000 talousarviossa myönnetystä vartiolaivojen tilausvaltuudesta.


2004 III lisätalousarvio284 000
2004 I lisätalousarvio151 000
2004 talousarvio8 522 000
2003 tilinpäätös13 305 000
2002 tilinpäätös4 884 000

74. Rakentaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 550 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu Porkkalan merivartioaseman rakentamiskustannusten noususta.


2004 III lisätalousarvio550 000
2004 talousarvio1 262 000
2003 tilinpäätös1 784 000
2002 tilinpäätös1 262 000