Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2004

30. YrityspolitiikkaPDF-versio

42. Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että erityisrahoitusyhtiö saa myöntää vuonna 2004 alueellisen korkotuen piiriin kuuluvia luottoja enintään 141 732 000 euroa ja elinkeinopoliittisin perustein tuettavien tukiohjelmien mukaisia erityiskorkotuen piirissä olevia lainoja yhteensä enintään 132 912 000 euroa, johon sisältyvät myös naisyrittäjälainat.

Selvitysosa:Alueellisen korkotuen piirissä olevien lainojen myöntämisvaltuutta korotetaan 20 000 000 eurolla investointi- ja käyttöpääomalainojen selvästi arvioitua suuremman kysynnän vuoksi. Erityiskorkotuen piirissä olevien lainojen myöntämisvaltuutta korotetaan 20 000 000 eurolla yrittäjälainojen, ympäristölainojen ja pienlainojen ennakoitua suuremman kysynnän johdosta.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 920 000 euroa vuonna 2005, 760 000 euroa vuonna 2006, 420 000 euroa vuonna 2007, 400 000 euroa vuonna 2008 ja 280 000 euroa vuonna 2009.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 II lisätalousarvio
2004 talousarvio 17 470 000
2003 tilinpäätös 20 510 367
2002 tilinpäätös 23 933 407