Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Rataverkko
        Yrityspolitiikka
        Tuloarviot
        Vaalikauden kehys ja jakamaton varaus
        Tasapaino ja valtionvelka
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2004

Yrityspolitiikka

Finnvera Oyj:n valtuutta myöntää luottoja ehdotetaan korotettavaksi yhteensä 40 milj. eurolla. Korotuksesta 20 milj. euroa johtuu alueellisen korkotuen piirissä olevien investointi- ja käyttöpääomalainojen selvästi arvioitua suuremmasta kysynnästä ja 20 milj. euroa erityiskorkotuen piirissä olevien yrittäjä-, ympäristö- ja pienlainojen ennakoitua suuremmasta kysynnästä. Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan aiheutuvan valtiolle menoja yhteensä noin 4,1 milj. euroa vuosina 2005—2009 luottotappiokorvaukset mukaan lukien. Ehdotus ei aiheuta määrärahan lisäystarvetta vuodelle 2004.