Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2004

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutusPDF-versio

61. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 116 044 000 eurosta 131 705 000 euroon.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Myöntämisvaltuuden 3 052 000 euron kasvu lisätalousarvioesityksen 128 653 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2004 suoritusvarauksen budjetoinnista tavoite 1 -ohjelmien osalta.

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan tällöin aiheutuvan maksatuksia 37 856 000 euroa vuonna 2004, 64 551 000 euroa vuonna 2005 ja 29 298 000 euroa vuonna 2006.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 132 827 000
2003 tilinpäätös 121 867 434
2002 tilinpäätös 108 065 713

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 73 630 000 eurosta 82 934 000 euroon.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Myöntämisvaltuuden 1 397 000 euron kasvu lisätalousarvioesityksen 81 537 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2004 suoritusvarauksen budjetoinnista tavoite 1 -ohjelmien osalta.

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan tällöin aiheutuvan maksatuksia 31 383 000 euroa vuonna 2004, 38 333 000 euroa vuonna 2005 ja 13 218 000 euroa vuonna 2006.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 87 689 000
2003 tilinpäätös 78 574 944
2002 tilinpäätös 68 042 423