Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen (HE 93/2004 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       30. Yrityspolitiikka
            62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2004

30. YrityspolitiikkaPDF-versio

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 71 785 000 eurosta 82 324 000 euroon. Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää EU:n ohjelmakauden 1995—1999 sitoumusten maksamiseen.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Myöntämisvaltuuden 3 760 000 euron kasvu lisätalousarvioesityksen 78 564 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2004 suoritusvarauksen budjetoinnista tavoite 1 -ohjelmien osalta.

Lisätalousarvioesitykseen nähden momentin selvitysosan taulukko muutetaan seuraavaksi:

Myöntämisvaltuus kauden 2000—2006 ohjelmissa v. 2004, euroa
 talousarviolisätalousarvioesitysYhteensä
    
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)   
Tavoite 1 31 255 000 3 645 00034 900 000
Tavoite 224 983 0002 184 00027 167 000
Yhteisöaloite Interreg1 250 000 -1 250 000
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)   
Tavoite 11 951 000115 0002 066 000
Tavoite 21 887 0007 0001 894 000
Tavoite 39 113 0002 588 00011 701 000
Yhteensä70 439 0008 539 00078 978 000
Tulot1 346 0002 000 0003 346 000
Kaikki yhteensä71 785 00010 539 00082 324 000

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan tällöin aiheutuvan maksatuksia 16 744 000 euroa vuonna 2004, 36 127 000 euroa vuonna 2005, 23 474 000 euroa vuonna 2006 ja 5 979 000 euroa vuonna 2007.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio76 000 000
2003 tilinpäätös68 463 984
2002 tilinpäätös66 777 674