Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2004

30. YrityspolitiikkaPDF-versio

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 71 785 000 eurosta 82 324 000 euroon. Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää EU:n ohjelmakauden 1995—1999 sitoumusten maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Myöntämisvaltuuden 3 760 000 euron kasvu lisätalousarvioesityksen 78 564 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2004 suoritusvarauksen budjetoinnista tavoite 1 -ohjelmien osalta.

Lisätalousarvioesitykseen nähden momentin selvitysosan taulukko muutetaan seuraavaksi:

Myöntämisvaltuus kauden 2000—2006 ohjelmissa v. 2004, euroa
  talousarvio lisätalousarvioesitys Yhteensä
       
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)      
Tavoite 1 31 255 000 3 645 000 34 900 000
Tavoite 2 24 983 000 2 184 000 27 167 000
Yhteisöaloite Interreg 1 250 000 - 1 250 000
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)      
Tavoite 1 1 951 000 115 000 2 066 000
Tavoite 2 1 887 000 7 000 1 894 000
Tavoite 3 9 113 000 2 588 000 11 701 000
Yhteensä 70 439 000 8 539 000 78 978 000
Tulot 1 346 000 2 000 000 3 346 000
Kaikki yhteensä 71 785 000 10 539 000 82 324 000

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan tällöin aiheutuvan maksatuksia 16 744 000 euroa vuonna 2004, 36 127 000 euroa vuonna 2005, 23 474 000 euroa vuonna 2006 ja 5 979 000 euroa vuonna 2007.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 76 000 000
2003 tilinpäätös 68 463 984
2002 tilinpäätös 66 777 674