Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2004

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 7 413 000 eurosta 7 764 000 euroon.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Myöntämisvaltuuden 170 000 euron kasvu lisätalousarvioesityksen 7 594 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2004 suoritusvarauksen budjetoinnista tavoite 1 -ohjelmien osalta.

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan tällöin aiheutuvan maksatuksia 6 019 000 euroa vuonna 2004 ja 1 745 000 euroa vuonna 2005.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 6 664 000
2003 tilinpäätös 4 320 843