Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2004

41. Kala-, riista- ja porotalousPDF-versio

62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Lisämäärärahan osalta päätöksiä maksatuksista saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen esityksen asianomaisen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta.

Selvitysosa:Momentti lisätään vuoden 2004 lisätalousarvioesitykseen.

Lisämäärärahan tarve aiheutuu Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman vuoden 2004 suoritusvarauksen budjetoinnista. Lisäyksestä 500 000 euroa rahoitetaan kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) varoista ja 500 000 euroa on kansallista rahoitusosuutta. KOR:n rahoitusosuus kertyy momentille 12.30.03 vuonna 2005.


2004 lisätalousarvio 1 000 000
2004 talousarvio 14 289 000
2003 tilinpäätös 14 600 000
2002 tilinpäätös 14 514 000