Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2004

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä(arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2004 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä 64 123 000 eurolla.

Myöntämisvaltuuden suoritusvarauksen osalta päätöksiä maksatuksista saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen esityksen asianomaisen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan.

Myöntämisvaltuuden 2 845 000 euron supistus lisätalousarvioesityksen 66 968 000 euroon nähden aiheutuu Itä- ja Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelmien suoritusvarauksen tarkentumisesta sekä lisäksi Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamien ohjelmien suoritusvarausten valtion osuuden budjetoinnista.

Lisätalousarvioesitykseen nähden momentin selvitysosan taulukko muutetaan seuraavaksi:

Myöntämisvaltuuden jakautuminen ohjelmittain, milj. euroa
Ohjelma Talousarvio Lisätalousarvioesitys Yhteensä
       
ALMA (EMOTR-T) 30,025 1,957 31,982
Tavoite 1 (EMOTR-O)      
— Itä-Suomi 13,361 -0,890 12,471
— Pohjois-Suomi 8,791 -1,787 7,004
Leader+ (EMOTR-O) 7,669 - 7,669
Yhteensä 59,846 -0,720 59,126
       
EAKR-osarahoitteiset 2,900 0,247 3,147
— tavoite 1 -ohjelmat 0,873 0,205 1,078
— tavoite 2 -ohjelmat 0,887 0,042 0,929
— Interreg 1,140 - 1,140
Muut 1,850 - 1,850
Yhteensä 64,596 -0,473 64,123

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan tällöin aiheutuvan maksatuksia 17 311 000 euroa vuonna 2004, 19 943 000 euroa vuonna 2005, 24 173 000 euroa vuonna 2006, 1 888 000 euroa vuonna 2007 ja 808 000 euroa vuonna 2008.

Momentin määrärahaa ei ehdoteta muutettavaksi.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 89 792 000
2003 tilinpäätös 50 742 991
2002 tilinpäätös 38 876 667