Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2004

61. Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osallistuminen maaseudun kehittämiseen(arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2004 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 46 499 000 eurolla.

Myöntämisvaltuuden suoritusvarauksen osalta päätöksiä maksatuksista saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen esityksen asianomaisen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan.

Myöntämisvaltuuden 3 437 000 euron supistus lisätalousarvioesityksen 49 936 000 euroon nähden aiheutuu Itä- ja Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelmien suoritusvarauksen tarkentumisesta.

Lisätalousarvioesitykseen nähden momentin selvitysosan taulukko muutetaan seuraavaksi:

Myöntämisvaltuuden jakautuminen ohjelmittain, milj. euroa
Ohjelma Talousarvio Lisätalousarvioesitys Yhteensä
       
ALMA (EMOTR-T) 15,014 0,991 16,005
Tavoite 1 (EMOTR-O)      
— Itä-Suomi 13,858 -0,973 12,885
— Pohjois-Suomi 9,566 -2,049 7,517
Leader+ (EMOTR-O) 10,092 - 10,092
Yhteensä 48,530 -2,031 46,499

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan tällöin aiheutuvan maksatuksia 8 496 000 euroa vuonna 2004, 14 872 000 euroa vuonna 2005, 19 100 000 euroa vuonna 2006, 3 035 000 euroa vuonna 2007 ja 996 000 euroa vuonna 2008.

Momentin määrärahaa ei ehdoteta muutettavaksi.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 59 718 000
2003 tilinpäätös 37 218 104
2002 tilinpäätös 26 226 317