Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Opetusministeriö
       98. Liikuntatoimi

Talousarvioesitys 2004

98. LiikuntatoimiPDF-versio

50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 3 700 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että perustelujen viides kappale poistetaan.

Selvitysosa:Momentti lisätään vuoden 2004 lisätalousarvioesitykseen.

Valtioneuvoston 30.1.2003 tekemän periaatepäätöksen mukaan valtio osallistuu veikkausvoittovaroista Olympiastadionin investointi- ja kattamishankkeiden kustannuksiin enintään 4 200 000 eurolla vuosien 2004—2005 talousarviosta.

Stadion-säätiölle myönnettävän avustuksen tarve on aientunut kuitenkin loppukesään ja syksyyn 2004. Määrärahatarpeen aikaistumisen johdosta on avustuksen myöntämiseen tarkoitus käyttää vuoden 2004 talousarvioon sisältyvän 500 000 euron määrärahan lisäksi 3 700 000 euroa veikkauksen ja raha-arpajaisten tuottoarvioiden ylittäneitä lisätuottoja, minkä johdosta tarkoitukseen käytettävissä olevan määrärahan 500 000 euron enimmäismäärää koskeva maininta ehdotetaan poistettavaksi ja määrärahaa lisättäväksi 3 700 000 eurolla.


2004 lisätalousarvio 3 700 000
2004 talousarvio 84 464 000
2003 tilinpäätös 83 852 351
2002 tilinpäätös 83 335 310