Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Opetusministeriö
       98. Liikuntatoimi

Talousarvioesitys 2004

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta(arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 62 236 000 eurosta 71 052 000 euroon.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Myöntämisvaltuuden 3 323 000 euron kasvu lisätalousarvioesityksen 67 729 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2004 suoritusvarauksen budjetoinnista tavoite 1 -ohjelmien osalta.

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan tällöin aiheutuvan maksatuksia 16 137 000 euroa vuonna 2004, 33 051 000 euroa vuonna 2005 ja 21 864 000 euroa vuonna 2006.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 70 992 000
2003 tilinpäätös 55 548 985
2002 tilinpäätös 54 174 490