Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2004

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta(arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 25 026 000 eurosta 28 888 000 euroon.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Myöntämisvaltuuden 623 000 euron kasvu lisätalousarvioesityksen 28 265 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2004 suoritusvarauksen budjetoinnista tavoite 1 -ohjelmien osalta.

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan tällöin aiheutuvan maksatuksia 11 015 000 euroa vuonna 2004, 9 811 000 euroa vuonna 2005 ja 8 062 000 euroa vuonna 2006.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 27 845 000
2003 tilinpäätös 23 088 338
2002 tilinpäätös 24 282 709