Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2004

61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin(arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 113 565 000 eurosta 128 631 000 euroon.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Myöntämisvaltuuden 8 884 000 euron kasvu lisätalousarvioesityksen 119 747 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2004 suoritusvarauksen budjetoinnista tavoite 1 -ohjelmien osalta.

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan tällöin aiheutuvan maksatuksia 30 717 000 euroa vuonna 2004, 48 145 000 euroa vuonna 2005, 40 675 000 euroa vuonna 2006 ja 9 094 000 euroa vuonna 2007.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 135 354 000
2003 tilinpäätös 107 064 551
2002 tilinpäätös 112 537 166