Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2004

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 73 630 000 eurosta 81 537 000 euroon.

Myöntämisvaltuuden lisäyksen osalta päätöksiä maksatuksista saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen esityksen asianomaisen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuuden kasvu on 7 907 000 euroa, mistä lisäyksenä aiheutuu 8 266 000 euroa vuoden 2004 suoritusvarauksen budjetoinnista ja 4 000 euroa tavoite 2 -ohjelmien teknisen avun hallinnonalakohtaisen jaon tarkentumisesta sekä vähennyksenä 363 000 euroa siirtona momentille 32.30.62 tavoite 3 -ohjelman valtion rahoitusosuuden hallinnonalakohtaisen jaon muuttamisesta.

Tarkoituksena on, että myöntämisvaltuuden lisäyksen käytön osalta voidaan toteuttaa tarvittavat valmistelutoimenpiteet mutta mahdollisiin sitoumuksiin on liitettävä ehto, jonka mukaan maksatus edellyttää komission hyväksyntää.

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan valtiolle aiheutuvan maksatuksia 31 383 000 euroa vuonna 2004, 38 333 000 euroa vuonna 2005 ja 11 821 000 euroa vuonna 2006.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 87 689 000
2003 tilinpäätös 78 574 944
2002 tilinpäätös 68 042 423