Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2004

61. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 116 044 000 eurosta 128 653 000 euroon.

Myöntämisvaltuuden lisäyksen osalta päätöksiä maksatuksista saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen esityksen asianomaisen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuuden kasvu 12 609 000 eurolla aiheutuu vuoden 2004 suoritusvarauksen budjetoinnista.

Tarkoituksena on, että myöntämisvaltuuden lisäyksen käytön osalta voidaan toteuttaa tarvittavat valmistelutoimenpiteet mutta mahdollisiin sitoumuksiin on liitettävä ehto, jonka mukaan maksatus edellyttää komission hyväksyntää.

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan valtiolle aiheutuvan maksatuksia 37 856 000 euroa vuonna 2004, 64 551 000 euroa vuonna 2005 ja 26 246 000 euroa vuonna 2006.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 132 827 000
2003 tilinpäätös 121 867 434
2002 tilinpäätös 108 065 713