Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2004

21. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että nettobudjetoitavina tuloina otetaan huomioon myös EU:lta saatavat tulot.

Selvitysosa:EU:lta saatavia nettobudjetoitavia tuloja arvioidaan olevan 40 000 euroa vuonna 2004.

Momentin määrärahaa ei edellä olevan johdosta vähennetä.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 5 760 000
2003 tilinpäätös 5 731 000
2002 tilinpäätös 5 530 000