Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2004

40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikkaPDF-versio

21. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että nettobudjetoitavina tuloina otetaan huomioon myös EU:lta saatavat tulot.

Selvitysosa:EU:lta saatavia nettobudjetoitavia tuloja arvioidaan olevan 40 000 euroa vuonna 2004.

Momentin määrärahaa ei edellä olevan johdosta vähennetä.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 5 760 000
2003 tilinpäätös 5 731 000
2002 tilinpäätös 5 530 000

31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v)

Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Selvitysosa:Arviomäärärahan muuttaminen kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi mahdollistaa Kuluttajavirastolle ja lääneille suunnata säästyneitä varoja niille kunnille, joissa palvelujen kysyntä on suurta ja jonot kohtuuttoman pitkät.

Momentille ei tämän johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 5 860 000
2003 tilinpäätös 5 860 000
2002 tilinpäätös 4 243 079