Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2004

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 71 785 000 eurosta 78 564 000 euroon. Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää EU:n ohjelmakauden 1995—1999 sitoumusten maksamiseen.

Myöntämisvaltuuden lisäyksen osalta päätöksiä maksatuksista saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen esityksen asianomaisen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuuden kasvu 6 779 000 eurolla johtuu Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) osarahoitettujen ohjelmien vuoden 2004 suoritusvarausten budjetoinnista, tavoite 3 -ohjelman valtion rahoitusosuuden ja teknisen avun hallinnonalakohtaisen jaon tarkentumisesta sekä ESR-osarahoitettujen ohjelmien tulo-osuuden lisärahoitustarpeesta. Tavoite 3 -ohjelman osalta on otettu lisäyksenä huomioon 992 000 euroa siirtona momentilta 29.01.62 ja 363 000 euroa momentilta 34.05.62.

Myöntämisvaltuus kauden 2000—2006 ohjelmissa v. 2004, euroa
  talousarvio lisätalousarvioesitys Yhteensä
       
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)      
Tavoite 1 31 255 000 - 31 255 000
Tavoite 2 24 983 000 2 184 000 27 167 000
Yhteisöaloite Interreg 1 250 000 - 1 250 000
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)      
Tavoite 1 1 951 000 - 1 951 000
Tavoite 2 1 887 000 7 000 1 894 000
Tavoite 3 9 113 000 2 588 000 11 701 000
Yhteensä 70 439 000 4 779 000 75 218 000
Tulot 1 346 000 2 000 000 3 346 000
Kaikki yhteensä 71 785 000 6 779 000 78 564 000

Tarkoituksena on, että myöntämisvaltuuden lisäyksen käytön osalta voidaan toteuttaa tarvittavat valmistelutoimenpiteet mutta mahdollisiin sitoumuksiin on liitettävä ehto, jonka mukaan maksatus edellyttää komission hyväksyntää.

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan aiheutuvan maksatuksia 16 744 000 euroa vuonna 2004, 32 367 000 euroa vuonna 2005, 23 474 000 euroa vuonna 2006 ja 5 979 000 euroa vuonna 2007.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 76 000 000
2003 tilinpäätös 68 463 984
2002 tilinpäätös 66 777 674