Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2004

45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että yritystoiminnan tukemisesta annetun lain mukaista investointitukea, pk-yritysten kehittämistukea, yritysten toimintaympäristötukea sekä maataloustuotteiden jalostuksen ja markkinoinnin investointi- ja kehittämistukea saa vuonna 2004 myöntää yhteensä 20 669 000 euroa.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuuden 4 000 000 euron lisäys perustuu hallitusohjelmaan, jossa todetaan, että yksityisten investointien käynnistymistä tuetaan työllisyystilanteen kohentamiseksi. Myöntämisvaltuuden lisäyksessä on otettu huomioon yritystukien riittävyysselvitys. Valtuuden lisäys perustuu myös Itä-Lapin ja Vakka-Suomen vaikeaan työttömyystilanteeseen.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 600 000 euroa vuonna 2004, 1 500 000 euroa vuonna 2005, 1 300 000 euroa vuonna 2006, 400 000 euroa vuonna 2007 ja 200 000 euroa vuonna 2008.


2004 lisätalousarvio 600 000
2004 talousarvio 18 206 000
2003 tilinpäätös 17 227 350
2002 tilinpäätös 13 540 423