Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2004

50. IlmailulaitosPDF-versio

Luvun perusteluja muutetaan siten, että Ilmailulaitoksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2004 enintään 60 milj. euroa.

Lisäksi luvun perusteluja täydennetään siten, että perustelujen loppuun lisätään seuraava kohta:

5. Omaisuuden luovuttaminen

Valtion kiinteistöhallinnon uudelleenjärjestelyjä Puolustushallinnon kiinteistöuudistukseen liittyen jatketaan edelleen siten, että vuonna 2004 Senaatti-kiinteistöiltä siirretään kiinteistöjä, rakennuksia, rakennelmia ja verkostoja Ilmailulaitoksen hallintaan. Siirrettävän omaisuuden arvo on noin 15 milj. euroa. Omaisuus merkitään muuhun omaan pääomaan eikä sille aseteta tuottovaatimusta. Valtioneuvosto oikeutetaan päättämään tarkemmin siirrettävästä omaisuudesta.

Ilmailulaitos saa luovuttaa käyvällä hinnalla Ilmailulaitoksen omistuksessa kokonaan olevalle tytäryhtiölleen vuonna 2004 Senaatti-kiinteistöiltä Ilmailulaitokselle vuonna 2004 siirtyvää varallisuutta enintään 15,0 milj. euron arvosta.

Selvitysosa:Ilmailulaitoksen investointivaltuutta nostetaan 55 milj. eurosta 60 milj. euroon. Investointeja toteutetaan suunniteltua enemmän.

Puolustushallinnon kiinteistöuudistukseen liittyen Senaatti-kiinteistöjen hallinnasta siirretään vuonna 2004 alusta Ilmailulaitoksen käyttöomaisuudeksi puolustusvoimien käytössä olevia maa-alueita, rakennuksia rakennelmia ja verkostoja. Siirtyvän omaisuuden arvo on yhteensä noin 15 milj. euroa. Omaisuuden siirrot merkitään Ilmailulaitoksen taseeseen korottamalla taseen muuta omaa pääomaa siirtyvän omaisuuden arvolla. Luovutetulle omaisuudelle ei siten aseteta tuottovaatimusta. Ilmailulaitos voi siirtää hallinnansiirrolla tytäryhtiölleen saamansa omaisuuden lukuun ottamatta maa-alueita.