Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2004

12. Maa- ja puutarhatalouden tulotuet ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan liitännäistoimenpiteetPDF-versio

41. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki(siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2004 saa tehdä EU:n komission vuosille 2004—2007 hyväksymän ympäristötuen kansallisen lisäosan mukaisia uusia sitoumuksia siten, että niistä aiheutuu menoja vuosina 2005—2008 yhteensä 8 000 000 euroa.

Selvitysosa:EU:n komissio on hyväksynyt Etelä-Suomen kansallisia tukia koskevan 141 artiklan mukaisen tukiratkaisun, minkä mukaan kasvinviljelyn kansallinen tuki korvataan ympäristötuen kansallisella lisäosalla Etelä-Suomessa. Lisäosaa maksetaan ympäristötukeen sitoutuneille viljelijöille A- ja B-tukialueella. Ympäristötuen kansallisesta lisäosasta saa aiheutua menoja vuonna 2004 enintään 60 000 000 euroa. Vuonna 2004 voimassa olevien ympäristötukisitoumusten (mom. 30.12.45) osalta voidaan lisäosa maksaa ilman erillistä lisäosaa koskevaa sitoumusta, mutta vuonna 2004 tehtävien uusien ympäristötukisitoumusten osalta viljelijöiden kanssa tulee tehdä myös sitoumus kansallisesta lisäosasta. Vuonna 2004 tehtävistä uusista viisivuotisista sitoumuksista arvioidaan aiheutuvan menoja 2 000 000 euroa vuonna 2004 ja 8 000 000 euroa vuosina 2005—2008.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 608 620 000
2003 tilinpäätös 608 620 000
2002 tilinpäätös 588 490 000

46. Luonnonhaittakorvaus(siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että EU:n komission vuosille 2000—2006 hyväksymän luonnonhaittakorvausjärjestelmän mukaisia sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä aiheutuu vuosina 2005—2008 menoja yhteensä enintään 16 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vuoden 2004 talousarviossa myöntämisvaltuus on 10 000 000 euroa. Vuodelta 2003 siirtyi myöntämisvaltuutta vuodelle 2004 5 700 000 euroa. Kun vuonna 2004 luonnonhaittakorvauksiin arvioidaan tarvittavan 21 700 000 euroa, valtuuden lisäystarve on 6 000 000 euroa, joka aiheutuu vuonna 2004 tehtävien uusien sitoumusten määrän aiemmin arvioitua voimakkaammasta kasvusta. Aiempina vuosina tehdyistä päätöksistä ja toimenpiteistä aiheutuvat menot vähenevät eräiltä osin. Tätä muutosta ei ole otettu huomioon oheisessa taulukossa.

Luonnonhaittakorvausjärjestelmän toteuttamisesta aiheutuvat menot, milj. euroa
  2004 2005 2006 2007 2008—
           
Vuonna 2004 tehtävät päätökset ja toimenpiteet 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90
— mistä muutos +3,75 +3,75 +3,75 +3,75 +3,75
Aiempina vuosina tehdyt päätökset ja toimenpiteet 418,771) 11,32 8,51 5,05 -
Yhteensä 422,67 15,22 12,41 8,95 3,90

1) Tarkistettu arvio

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 422 673 000
2003 tilinpäätös 417 673 000
2002 tilinpäätös 422 673 000