Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2004

39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnallePDF-versio

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 3 277 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain perusteena olevien valtion vuoden 2004 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän lisääntymisestä.


2004 lisätalousarvio 3 277 000
2004 talousarvio 161 060 000
2003 tilinpäätös 164 789 258
2002 tilinpäätös 157 495 354

31. Verohyvitys(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 4 653 000 euroa.

Selvitysosa:Ahvenanmaan itsehallintolain 49 §:n mukaan Ahvenanmaan maakunnalle on maksettava ylimenevä osa, jos maakunnassa verovuodelta maksuunpantu tulo- ja varallisuusvero ylittää 0,5 prosenttia vastaavasta verosta koko maassa (verohyvitys). Ahvenanmaan valtuuskunta on vahvistanut verovuoden 2002 verohyvityksen 16 652 173 euroksi.


2004 lisätalousarvio 4 653 000
2004 talousarvio 12 000 000
2003 tilinpäätös 11 848 146
2002 tilinpäätös 6 754 584

32. Ylimääräinen määräraha(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 6 150 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain 48 §:n mukaisen ylimääräisen määrärahan maksamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

Selvitysosa:Ahvenanmaan itsehallintolain 48 §:n mukaan Ahvenanmaan maakunnalle voidaan myöntää ylimääräinen määräraha maakuntapäivien esityksestä poikkeuksellisen suuriin sellaisiin kertamenoihin, joita ei kohtuudella voida rahoittaa maakunnan talousarviosta. Ahvenanmaan maakuntapäivät on esittänyt, että Ahvenanmaan valtuuskunta myöntäisi ylimääräisen määrärahan maakunnalle sähkön varavoiman hankintaan. Ahvenanmaan valtuuskunta on 17.3.2004 tehnyt päätöksen, jonka mukaan määrärahan suuruus on 6,15 milj. euroa ja kuitenkin enintään 40 prosenttia hyväksyttävistä investointikustannuksista.


2004 lisätalousarvio 6 150 000

40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 878 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa saa käyttää arpajaisveron tuoton palauttamiseen Ahvenanmaan maakunnalle. Vähennys aiheutuu siitä, että Ålands Penningautomatförening on maksanut vuonna 2003 ennakoitua vähemmän arpajaisveroa.


2004 lisätalousarvio -878 000
2004 talousarvio 3 500 000
2003 tilinpäätös 2 270 034
2002 tilinpäätös 1 683 100