Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2004

10. PuolustusvoimatPDF-versio

16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 1 035 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että ilmavoimien hävittäjätorjuntakyvyn kehittämisen tilausvaltuus (IHT 2004) pienenee 111 500 000 eurosta 87 460 000 euroon. Valtuuden menojen vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että valtuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2005 loppuun mennessä enintään 2 159 000 euroa, vuoden 2006 loppuun mennessä enintään 14 830 000 euroa, vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 45 984 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 72 782 000 euroa ja vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 87 460 000 euroa. Hävittäjätorjuntakyvyn kehittämiseksi tehtävistä sopimuksista aiheutuvien menojen maksatuksiin varattu vuoden 2004 määräraha pienenee 3 500 000 eurosta 2 465 000 euroon.

Tilausvaltuustaulukon kohdan 21. Ilmavoimien hävittäjätorjuntakyky 2004 valtuus on 87,5 milj. euroa.

Selvitysosa:IHT 2004 -tilausvaltuuden pieneneminen 24 040 000 eurolla aiheutuu Yhdysvaltain dollarin kurssin muuttumisesta valtuuden alkuperäiseen mitoitusajankohtaan nähden.


2004 lisätalousarvio -1 035 000
2004 talousarvio 572 600 000
2003 tilinpäätös 519 000 000
2002 tilinpäätös 516 696 000

21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden 2003 talousarviossa puolustusvoimien toiminnan edellyttämien materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyvien pitkäaikaisten sopimusten tekemiseen myönnetty tilausvaltuus pienenee 75 000 000 eurosta 63 095 000 euroon, ja valtuuden menojen vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että valtuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2004 loppuun mennessä enintään 48 095 000 euroa ja vuoden 2005 loppuun mennessä enintään 63 095 000 euroa.

Selvitysosa: Tilausvaltuuden pieneneminen 11 905 000 eurolla liittyy ilmavoimien vuotuisiin lentopolttoainehankintoihin ja tilausvaltuuden käyttöperustelujen oikeaan tulkintaan ja asianmukaiseen noudattamiseen.

Momentin loppusumma ei edellä olevan johdosta muutu.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 1 270 436 000
2003 tilinpäätös 1 231 990 000
2002 tilinpäätös 1 131 224 000