Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2008 talousarvioesityksen (HE 62/2007 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. Yleissivistävä koulutus
       20. Ammatillinen koulutus
       30.  (29.30 ja 29.20, osa) Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö
       40. Ammattikorkeakouluopetus
       50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus
       60. Tiede
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2003

29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa: Täydentävässä talousarvioesityksessä opetusministeriön hallinnonalan valtionosuudet on mitoitettu ottaen huomioon tarkistettuun kustannustason muutosarvioon perustuva valtioneuvoston 18.10.2007 talousarvioehdolla antama asetus valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2008 (909/2007). Kansanopistojen, kesäyliopistojen, valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten, opintokeskusten, ammatillisten erikoisoppilaitosten, teattereiden, orkestereiden ja museoiden tarkistetuissa yksikköhinnoissa vuodelle 2008 on otettu vastaava muutos huomioon. Kustannustason muutosarvion tarkistus perustuu siihen, että kuntien valtionosuuksien laskennan perusteena oleva kustannustason täysimääräinen tarkistus on noussut 0,5 prosenttiyksiköllä 5,2 prosenttiin kunta-alan arvioitua suuremmasta ansiotason noususta johtuen.