Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2003 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Valtion talousarvio vuodelle 2003PDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT30 115 814 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot13 102 000 000
01.Tulo- ja varallisuusvero12 382 000 000
02.Korkotulojen lähdevero270 000 000
03.Perintö- ja lahjavero450 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut10 283 000 000
01.Arvonlisävero9 815 000 000
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero363 000 000
03.Apteekkimaksut105 000 000
08.Valmisteverot4 892 000 000
01.Tupakkavero604 000 000
04.Alkoholijuomavero1 355 000 000
05.Virvoitusjuomavero33 000 000
07.Energiaverot2 900 000 000
10.Muut verot1 834 500 000
03.Autovero850 000 000
04.Moottoriajoneuvovero218 000 000
05.Varainsiirtovero360 000 000
06.Arpajaisvero112 500 000
07.Ajoneuvovero247 000 000
08.Jätevero47 000 000
19.Muut veronluonteiset tulot4 314 000
02.Lästimaksut782 000
08.Öljyjätemaksu3 364 000
09.Muut verotulot168 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT4 165 691 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala2 414 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot2 414 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala82 100 000
01.Tuomioistuintulot27 800 000
47.Ulosottomaksut44 000 000
50.Rangaistusten täytäntöönpanon tulot10 000 000
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot300 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala141 436 000
90.Rajavartiolaitoksen tulot2 570 000
98.Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot137 686 000
99.Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot1 180 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala1 250 000
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista17 000
22.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot8 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot1 225 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala1 341 643 000
07.Siirto valtion eläkerahastosta929 890 000
25.Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista16 610 000
28.Kuntien osuudet verotuskustannuksista103 502 000
29.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista28 228 000
30.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista15 794 000
49.Tullilaitoksen tulot8 359 000
51.Metallirahatulot2 530 000
87.Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta96 730 000
90.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot33 000 000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot107 000 000
29.Opetusministeriön hallinnonala397 440 000
43.Ylioppilastutkintolautakunnan tulot8 000
70.Opintotukitoiminnan tulot19 246 000
88.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista371 700 000
99.Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot6 486 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala885 950 000
01.EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot807 234 000
02.EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot27 500 000
03.EU:n kalatalouden ohjaamisen rahoitusvälineeltä saatavat tulot5 718 000
04.EU:lta saatavat muut tulot1 113 000
21.Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tulot460 000
30.Valtion osuus vedonlyönnistä hevoskilpailuissa saadusta tulosta6 590 000
32.Metsäntutkimuslaitoksen tulot2 425 000
35.Hirvieläinten metsästysmaksut5 785 000
36.Viehekalastusmaksut2 016 000
37.Kalastuksenhoitomaksut4 962 000
39.Riistanhoitomaksut6 960 000
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut2 000 000
41.Tenojoen kalastuslupamaksut336 000
71.Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tulot3 325 000
72.Elintarvikeviraston tulot290 000
73.Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulot7 304 000
74.Kasvinjalostusmaksut757 000
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot1 175 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala8 156 000
24.Tiehallinnon tulot1 000 000
30.Merenkulkulaitoksen tulot1 270 000
40.Radanpidon tulot336 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot5 550 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala84 584 000
10.Tulot työvoima- ja elinkeinokeskusten yritysosastojen maksullisesta palvelutoiminnasta2 114 000
20.Turvatekniikan keskuksen tulot1 610 000
30.Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista75 000 000
99.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot5 860 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala415 928 000
05.Vakuutusvalvontaviraston tulot
08.Kansanterveyslaitoksen tulot568 000
09.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot2 601 000
92.Raha-automaattiyhdistyksen tuotto400 585 000
98.Valtionapujen palautukset12 000 000
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot174 000
34.Työministeriön hallinnonala149 910 000
40.Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot126 700 000
70.Palkkaturvamaksujen palautukset21 192 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut tulot2 018 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala10 880 000
40.Alueellisten ympäristökeskusten tulot330 000
60.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista7 000 000
70.Asuntotoimen tulot50 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot3 500 000
39.Muut sekalaiset tulot644 000 000
01.Sakkorahat63 000 000
02.Valtiolle tilitettävät veronlisäykset ja viivekorot60 000 000
04.Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset95 000 000
07.Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset3 500 000
10.Muut sekalaiset tulot2 500 000
50.Nettotulot osakemyynnistä420 000 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET892 144 000
01.Korkotulot311 944 000
04.Korot valtion lainoista liikelaitoksille92 144 000
05.Korot muista lainoista9 800 000
07.Korot talletuksista210 000 000
03.Osinkotulot400 000 000
01.Osinkotulot400 000 000
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta100 000 000
01.Osuus Suomen Pankin voitosta100 000 000
05.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset80 200 000
01.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset80 200 000
 
Osasto 15
15.LAINAT582 000 000
01.Valtiolle takaisin maksettavat lainat146 000 000
02.Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille78 200 000
04.Muiden lainojen lyhennykset67 800 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta436 000 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta436 000 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

35 755 649 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21euroa
21.TASAVALLAN PRESIDENTTI7 423 000
01.Tasavallan Presidentti305 000
01.Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha)262 000
21.Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha)43 000
02.Tasavallan Presidentin kanslia7 118 000
19.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)1 000 000
21.Toimintamenot (arviomääräraha)5 478 000
27.Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha)220 000
75.Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)420 000
 
Pääluokka 22
22.EDUSKUNTA117 527 000
01.Kansanedustajat18 812 000
21.Toimintamenot (arviomääräraha)18 812 000
02.Eduskunnan kanslia80 701 000
19.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)8 900 000
21.Toimintamenot (arviomääräraha)48 611 000
74.Eduskunnan lisätilat (siirtomääräraha 3 v)23 190 000
09.Valtiontilintarkastajat1 663 000
21.Toimintamenot (arviomääräraha)1 663 000
14.Eduskunnan oikeusasiamies3 512 000
21.Toimintamenot (arviomääräraha)3 512 000
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto9 569 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)9 569 000
99.Eduskunnan muut menot3 270 000
21.Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (arviomääräraha)3 270 000
 
Pääluokka 23
23.VALTIONEUVOSTO40 656 000
01.Valtioneuvosto3 642 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha)3 642 000
02.Valtioneuvoston kanslia21 148 000
19.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)2 000 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)19 148 000
03.Oikeuskanslerinvirasto2 523 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 523 000
27.Poliittisen toiminnan avustaminen11 807 000
50.Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)11 807 000
99.Valtioneuvoston muut menot1 536 000
21.Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha)812 000
24.Kunniamerkit (arviomääräraha)471 000
26.Suomen sotasurmia vuosina 1914—1922 koskeva tutkimus (siirtomääräraha 3 v)253 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA724 832 000
01.Ulkoasiainhallinto167 606 000
19.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)7 000 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)151 242 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)7 000 000
87.Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)2 364 000
30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö373 446 000
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)371 246 000
67.Taloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö kehitysmaiden kanssa (arviomääräraha)2 200 000
50.Lähialueyhteistyö30 274 000
66.Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)30 274 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot153 506 000
01.Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha)960 000
21.Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomäärä-raha)6 013 000
22.Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)53 205 000
23.Erityisasiantuntijoista aiheutuvat menot (arviomääräraha)6 411 000
25.Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomäärä-raha)10 205 000
26.Tutkimus- ja kehittämistoiminta (siirtomääräraha 2 v)1 918 000
50.Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)1 383 000
51.Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)39 000
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)72 514 000
67.Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v)841 000
95.Kurssivaihtelut (arviomääräraha)17 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA631 573 000
01.Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset82 014 000
19.Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)41 000 000
21.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)24 099 000
22.Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 855 000
29.Erityismenot (arviomääräraha)1 460 000
51.Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha)8 600 000
10.Tuomioistuinlaitos205 646 000
21.Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 906 000
22.Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 880 000
23.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)185 360 000
29.Erityismenot (arviomääräraha)5 500 000
30.Oikeusapu53 140 000
21.Oikeusaputoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)17 340 000
50.Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)35 800 000
40.Ulosottolaitos76 590 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)76 590 000
50.Rangaistusten täytäntöönpano171 420 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)165 970 000
74.Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)5 450 000
60.Syyttäjälaitos28 863 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)28 863 000
70.Vaalimenot13 900 000
21.Vaalimenot (arviomääräraha)13 900 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 385 199 000
01.Sisäasiainministeriö88 278 000
19.Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)63 000 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)20 166 000
22.Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)5 112 000
02.Ulkomaalaisvirasto8 775 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 775 000
05.Lääninhallitukset48 620 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)48 620 000
06.Rekisterihallinto20 564 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)20 564 000
07.Kihlakunnat43 223 000
21.Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)43 223 000
75.Poliisitoimi533 877 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)516 487 000
23.Viranomaisradioverkon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)17 390 000
80.Pelastustoimi41 073 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)35 033 000
22.Erityismenot (arviomääräraha)1 650 000
31.Valtionosuudet (siirtomääräraha 2 v)4 390 000
90.Rajavartiolaitos188 055 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)182 318 000
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)3 953 000
74.Rakentaminen (siirtomääräraha 3 v)1 784 000
97.Avustukset kunnille227 404 000
31.Kuntien yleinen valtionosuus ja verotuloihin perustuvat tasaukset (arviomääräraha)167 459 000
32.Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako (arviomääräraha)8 429 000
34.Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha)47 092 000
35.Valtion korvaus edunvalvontapalvelujen tuottamisesta (arviomääräraha)2 742 000
80.Korkotuet ja velkojen vakautuslainat kunnille (arviomääräraha)1 682 000
98.Alueiden kehittäminen185 330 000
43.Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)19 800 000
61.Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)142 070 000
62.EU:n rakennerarahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha)23 460 000
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA1 952 186 000
01.Puolustusministeriö176 760 000
19.Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)165 000 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)11 260 000
22.Ympäristövahinkojen korvaamisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)500 000
10.Puolustusvoimat1 722 260 000
16.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)519 000 000
21.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 203 260 000
30.Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta51 556 000
22.Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha)51 556 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot1 610 000
50.Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määrä-raha)1 600 000
95.Kurssivaihtelut (arviomääräraha)10 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA5 048 146 000
01.Valtiovarainministeriö83 296 000
19.Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)50 000 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)25 031 000
22.Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 260 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta (arviomääräraha)164 000
89.Osakkeiden myyntijärjestelyt (siirtomääräraha 2 v)841 000
03.Valtion taloudellinen tutkimuskeskus3 702 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 702 000
05.Valtiokonttori35 269 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)34 919 000
22.Valtion eläkelautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)350 000
07.Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset2 878 044 000
05.Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha)2 789 440 000
06.Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha)21 710 000
07.Muut eläkemenot (arviomääräraha)30 970 000
50.Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkorvaukset (arviomääräraha)35 924 000
18.Verohallinto316 030 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)316 030 000
39.Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle169 177 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)158 927 000
31.Verohyvitys (arviomääräraha)8 500 000
40.Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)1 750 000
40.Tullilaitos119 157 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)115 157 000
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)4 000 000
52.Tilastokeskus36 533 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)36 533 000
80.Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet9 310 000
20.Kehittämis- ja koulutustoiminta (siirtomääräraha 2 v)2 906 000
21.Henkilöstön sopeuttamisen tukeminen (siirtomääräraha 2 v)169 000
23.Työsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 2 v)940 000
24.VEL-perusteinen kuntoutus ja työhyvinvoinnin tuki (siirtomääräraha 2 v)3 868 000
25.Valtion henkilöstöjärjestelyt (siirtomääräraha 2 v)1 177 000
60.Valtion maksu koulutusrahastosta johtuvista menoista (arviomääräraha)250 000
81.Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot9 330 000
01.Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkaukset (arviomääräraha)1 177 000
02.Eräät muut palkat ja virkasuhteen ehtoja koskevat päätökset (arviomääräraha)168 000
24.Kehitysyhteistyöstä ja lähialueyhteistyöstä aiheutuvat arvonlisäveromenot (arviomääräraha)7 800 000
95.Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten talousarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa (arviomääräraha)17 000
96.Edeltä arvaamattomat tarpeet (kiinteä määräraha)168 000
82.Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille7 060 000
41.Takauskorvaukset eläkekassa Tuelle (arviomääräraha)2 590 000
44.Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha)4 470 000
84.Kansainväliset rahoitusosuudet1 488 000
66.Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha)253 000
68.Suomen maksuosuus Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiön pääomasta (arviomääräraha)1 235 000
90.Suomen maksuosuudet Euroopan unionille1 376 000 000
69.Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha)1 376 000 000
99.Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot3 750 000
63.Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha)3 700 000
95.Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha)50 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA5 878 447 000
01.Opetusministeriö250 116 000
10.Eräiden kiinteistöjen käyttö ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)1 500 000
19.Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)149 000 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)19 413 000
22.Kehittämistoiminta (siirtomääräraha 3 v)5 595 000
26.Eräät kopiointi- ja käyttöoikeuskorvaukset (kiinteä määräraha)6 222 000
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)503 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha)67 883 000
05.Kirkollisasiat2 066 000
21.Ortodoksisen kirkollishallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 679 000
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)387 000
07.Opetushallitus17 332 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)17 332 000
08.Kansainvälinen yhteistyö15 539 000
22.Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)752 000
25.Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö (siirtomääräraha 2 v)7 130 000
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)5 212 000
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)2 445 000
10.Yliopisto-opetus ja -tutkimus1 222 358 000
21.Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)1 122 805 000
22.Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)24 473 000
23.Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 650 000
24.Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)67 262 000
88.Osakkeiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)168 000
20.Ammattikorkeakouluopetus339 048 000
22.Ammattikorkeakoululaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)4 886 000
25.Ammattikorkeakoulujen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)4 568 000
30.Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)329 594 000
40.Yleissivistävä koulutus1 849 313 000
21.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)39 309 000
25.Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)1 679 000
30.Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)1 736 334 000
34.Valtionosuus yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)71 470 000
51.Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)521 000
60.Ammatillinen koulutus544 542 000
21.Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)28 623 000
24.Työssäoppiminen ja harjoittelutoiminta (siirtomääräraha 2 v)3 026 000
25.Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)1 883 000
30.Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)410 078 000
31.Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha)99 312 000
87.Kiinteistöjen hankinta (siirtomääräraha 3 v)1 620 000
69.Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö290 298 000
21.Opetusalan koulutuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)412 000
22.Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v)12 975 000
25.Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)3 246 000
30.Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)72 772 000
31.Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha)104 509 000
34.Valtionavustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan (kiinteä määräraha)12 000 000
50.Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)44 067 000
51.Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)15 672 000
52.Valtionosuus ja -avustus aikuiskoulutuksen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)1 173 000
53.Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)7 231 000
55.Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)12 292 000
56.Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)3 949 000
70.Opintotuki717 326 000
22.Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)560 000
52.Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha)23 546 000
55.Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)650 500 000
57.Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)15 260 000
58.Avustus tilakustannusten korvaamiseen (kiinteä määräraha)1 460 000
59.Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha)26 000 000
88.Tiede206 905 000
21.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)26 104 000
22.Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)12 792 000
23.Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 509 000
24.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 451 000
25.Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen (siirtomääräraha 2 v)400 000
50.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v)77 649 000
53.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha)75 739 000
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)10 261 000
90.Taide ja kulttuuri315 334 000
21.Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 233 000
22.Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)16 037 000
23.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 383 000
24.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 766 000
25.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 129 000
26.Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 387 000
27.Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)505 000
30.Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)30 053 000
31.Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)5 270 000
32.Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha)1 969 000
33.Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan (arviomääräraha)6 615 000
34.Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha)6 000 000
40.Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha)252 000
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)3 276 000
51.Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)9 956 000
52.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)191 232 000
53.Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)12 145 000
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)1 009 000
72.Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v)589 000
75.Perusparannukset ja talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)1 511 000
95.Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha)17 000
98.Liikuntatoimi85 857 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)83 964 000
52.Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha)1 893 000
99.Nuorisotyö22 413 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)20 765 000
51.Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen ja ennaltaehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v)1 648 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 589 454 000
01.Maa- ja metsätalousministeriö67 291 000
19.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)26 000 000
21.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)32 902 000
22.Tietojärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)2 000 000
41.Eräät korvaukset (arviomääräraha)1 945 000
47.Kasvinjalostustoiminnan edistäminen (arviomääräraha)673 000
48.Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)841 000
49.Turkistarhaukselle aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)2 930 000
02.Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus12 735 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)12 735 000
03.Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta598 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)598 000
04.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot10 887 000
25.Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha)1 330 000
26.Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)689 000
27.Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v)5 978 000
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)2 890 000
12.Maa- ja puutarhatalouden tulotuki1 791 393 000
41.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)608 620 000
43.EU-tulotuki (arviomääräraha)455 800 000
44.Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)3 400 000
45.Maatalouden ympäristötuki (siirtomääräraha 2 v)305 900 000
46.Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)417 673 000
13.Maataloustuotteiden markkinointi ja tuotannon tasapainottaminen158 225 000
42.Luopumiskorvaukset (arviomääräraha)64 000 000
43.Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)4 702 000
44.Laatujärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)1 513 000
47.Maataloustuotannon lopettamistuet ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v)86 970 000
48.Puutarhatalouden erityistoimenpiteet (arviomääräraha)140 000
60.Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha)900 000
14.Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen161 608 000
49.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)32 600 000
61.Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)52 838 000
62.Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)73 247 000
63.Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)2 923 000
15.Muut maatalouden menot22 110 000
40.Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)11 168 000
44.Hevostalouden edistäminen vedonlyönnistä hevoskilpailuissa kertyvillä varoilla (arviomääräraha)6 422 000
45.Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha)4 520 000
21.Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus30 241 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)29 687 000
22.Torjunta-ainetarkastukset (arviomääräraha)403 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)101 000
77.Maa- ja vesirakennustyöt (siirtomääräraha 3 v)50 000
31.Metsätalouden edistäminen ja valvonta119 037 000
24.Eräät metsätalouden yhteiskunnalliset palvelut ja yleinen uittoväylätuki (siirtomääräraha 3 v)5 436 000
25.Metsäpuiden siemenhuolto (kiinteä määräraha)910 000
42.Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (kiinteä määräraha)43 100 000
43.Eräät korvaukset (arviomääräraha)285 000
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)60 350 000
45.Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)4 405 000
50.Eräät metsätalouden valtionavut (kiinteä määräraha)4 030 000
83.Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v)521 000
32.Metsäntutkimuslaitos36 995 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)36 366 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)420 000
77.Metsien perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)109 000
87.Maan hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)100 000
41.Kala-, riista- ja porotalous40 743 000
25.Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v)2 000 000
41.Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha)5 785 000
42.Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)2 300 000
43.Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)1 564 000
50.Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v)6 973 000
51.Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)4 627 000
52.Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha)2 137 000
62.Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v)14 600 000
77.Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v)757 000
42.Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos15 719 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 122 000
24.Arvokalojen sopimuskasvatustoiminta (siirtomääräraha 3 v)1 117 000
74.Kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)480 000
51.Vesivarojen käyttö ja hoito28 810 000
22.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v)5 116 000
30.Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha)3 000 000
31.Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin (siirtomääräraha 3 v)5 709 000
43.Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha)420 000
77.Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v)14 565 000
61.Maanmittauslaitos47 980 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)44 980 000
80.Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)3 000 000
62.Geodeettinen laitos2 990 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 990 000
71.Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos24 762 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)22 912 000
28.Rokotteet ja seerumit (arviomääräraha)1 850 000
72.Elintarvikevirasto5 113 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 113 000
73.Kasvintuotannon tarkastuskeskus12 217 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)12 217 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA1 647 144 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriö21 607 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)13 698 000
22.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)7 909 000
20.Ajoneuvohallintokeskus7 762 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 762 000
24.Tiehallinto764 915 000
21.Perustienpito (siirtomääräraha 2 v)599 079 000
77.Tieverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)30 424 000
78.Eräät tiehankkeet (arviomääräraha)34 500 000
79.Tieverkon jälkirahoitus- ja kokonaisrahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)77 366 000
87.Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha)23 546 000
25.Tienpidon valtionavut11 100 000
50.Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v)11 100 000
30.Merenkulkulaitos25 532 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)10 988 000
70.Alusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)8 971 000
77.Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)5 523 000
87.Maa- ja vesialueiden hankinta (arviomääräraha)50 000
32.Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen69 167 000
40.Lastialusten hankintojen tukeminen (arviomääräraha)556 000
41.Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha)39 861 000
42.Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja -autolauttojen kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha)27 682 000
44.Saaristoliikenteen avustaminen (siirtomääräraha 2 v)286 000
50.Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha)782 000
40.Ratahallintokeskus371 870 000
21.Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v)233 900 000
77.Rataverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)30 400 000
78.Eräät ratahankkeet (arviomääräraha)106 900 000
87.Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomäärä-raha)670 000
52.Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut5 575 000
41.Valtionapu eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (kiinteä määräraha)1 000 000
43.Korvaus Ilmailulaitokselle valmiustehtävistä (kiinteä määräraha)4 575 000
60.Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet83 841 000
42.Valtionavustus koulutuksesta (kiinteä määräraha)841 000
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)83 000 000
70.Viestintävirasto776 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)776 000
72.Viestinnän korvaukset ja avustukset12 614 000
42.Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha)12 614 000
80.Ilmatieteen laitos26 781 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)26 781 000
81.Merentutkimuslaitos7 162 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 162 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot238 442 000
19.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)223 000 000
40.Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)782 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha)5 155 000
78.Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomäärä-raha)9 000 000
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)505 000
 
Pääluokka 32
32.KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA982 942 000
10.Hallinto171 324 000
19.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)61 000 000
21.Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)22 565 000
22.Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)68 797 000
24.Tutkimus- ja selvitystoiminta (siirtomääräraha 3 v)4 628 000
66.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)7 200 000
92.Korvaus valtion ydinjätehuoltorahastolle (arviomääräraha)7 124 000
95.Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha)10 000
20.Teknologiapolitiikka494 140 000
21.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)37 595 000
22.Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)63 138 000
23.Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)9 314 000
24.Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 740 000
25.Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 063 000
26.Teknologian kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)23 983 000
27.Teknologinen tutkimustoiminta (arviomääräraha)134 857 000
28.Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot (siirtomääräraha 2 v)11 996 000
40.Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha)130 457 000
41.Keksintö-, laatu- ja standardisointitoiminnan edistäminen (siirtomääräraha 3 v)5 806 000
70.Geologian tutkimuskeskuksen alushankinta (arviomääräraha)336 000
83.Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomäärä-raha)69 855 000
30.Yrityspolitiikka205 398 000
21.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 177 000
41.Toimintatuki Finnvera Oyj:lle (kiinteä määräraha)336 000
42.Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha)19 940 000
43.Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha)21 100 000
44.Alueellinen kuljetustuki (arviomääräraha)3 364 000
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)17 483 000
47.Valtionavustus kehittämispalvelutoimintaan ja eräille yhteisöille (siirtomääräraha 3 v)3 561 000
48.Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha)7 300 000
49.Korkotuki Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämille luotoille (arviomääräraha)1 400 000
60.Siirrot valtiontakuurahastoon (arviomääräraha)35 017 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha)94 720 000
40.Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka18 083 000
21.Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 524 000
24.Kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 515 000
26.Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 511 000
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (arviomääräraha)5 860 000
50.Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha)673 000
50.Kansainvälistymispolitiikka57 842 000
21.Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)15 973 000
40.Toimialakohtainen yritysten kansainvälistyminen (arviomäärä-raha)18 273 000
41.Avustus ulkomaankauppaa edistäville järjestöille ja Finpro ry:lle (kiinteä määräraha)23 596 000
60.Energiapolitiikka28 213 000
21.Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)208 000
27.Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen ja energiatiedotus (siirtomääräraha 2 v)3 400 000
40.Energiatuki (arviomääräraha)24 540 000
45.Energiainvestointien korkotuki (arviomääräraha)15 000
50.Eräät energiataloudelliset avustukset (siirtomääräraha 3 v)50 000
70.Omistajapolitiikka7 942 000
80.Lainat Airbus -yhteistyöhankkeille (siirtomääräraha 2 v)6 560 000
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)1 382 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA8 516 714 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriö65 290 000
19.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)16 000 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)31 878 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha)5 474 000
63.Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v)6 000 000
64.Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 3 v)1 682 000
67.Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha)4 256 000
02.Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus20 610 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)20 610 000
03.Työttömyysturvalautakunta1 725 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 725 000
04.Tarkastuslautakunta1 556 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 556 000
06.Terveydenhuollon oikeusturvakeskus4 300 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 400 000
26.Mielentilatutkimustoiminnan menot (arviomääräraha)1 900 000
07.Työterveyslaitos35 210 000
50.Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v)35 210 000
08.Kansanterveyslaitos34 584 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)28 400 000
26.Rokotteiden hankinta (arviomääräraha)6 184 000
09.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus4 570 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 570 000
10.Säteilyturvakeskus11 109 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)11 109 000
11.Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus2 549 000
21.Lääkelaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 249 000
22.Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 300 000
12.Valtion koulukodit588 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)588 000
13.Työsuojelun piirihallinto21 506 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)21 506 000
14.Valtion mielisairaalat607 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)607 000
15.Perhekustannusten tasaus1 362 900 000
51.Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha)10 500 000
52.Lapsilisät (arviomääräraha)1 350 200 000
53.Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha)2 200 000
16.Yleinen perhe-eläke41 000 000
50.Yleinen perhe-eläke (arviomääräraha)41 000 000
17.Työttömyysturva686 200 000
50.Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha)574 000 000
51.Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha)97 000 000
53.Valtionosuus työttömän omaehtoisen koulutuksen toimeentuloturvasta (arviomääräraha)2 000 000
54.Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha)13 200 000
18.Sairausvakuutus699 000 000
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)699 000 000
19.Eläkevakuutus1 503 500 000
50.Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)33 500 000
51.Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)407 000 000
52.Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)63 000 000
60.Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)1 000 000 000
20.Tapaturmavakuutus13 800 000
53.Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)13 800 000
21.Rintamaveteraanieläkkeet107 000 000
52.Rintamalisät ja asumistuki (arviomääräraha)107 000 000
22.Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot261 950 000
50.Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)259 000 000
56.Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)2 600 000
57.Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v)182 000
59.Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)168 000
23.Muu sodista kärsineiden turva3 030 000
30.Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha)3 030 000
28.Muu toimeentuloturva18 196 000
50.Sotilasavustus (arviomääräraha)13 700 000
51.Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha)4 496 000
32.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto2 987 249 000
30.Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha)2 768 000 000
31.Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha)17 200 000
32.Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha)48 747 000
33.Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)82 170 000
34.Valtion korvaus kunnille mielentilatutkimuspotilaista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)2 370 000
35.Valtion korvaus lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän menoihin (kiinteä määräraha)37 462 000
36.Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)16 030 000
37.Valtionavustus kunnille lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin (kiinteä määräraha)4 700 000
38.Valtionavustus kunnille huumeiden käyttäjien hoitoon (siirtomääräraha 2 v)7 570 000
39.Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha)3 000 000
33.Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot21 000 000
31.Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha)300 000
32.Valtionavustus kunnille syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin (siirtomääräraha 3 v)15 000 000
63.Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)5 700 000
53.Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta9 500 000
23.Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v)850 000
24.Tartuntatautien valvonta (arviomääräraha)1 100 000
50.Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)7 550 000
57.Lomatoiminta197 600 000
40.Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha)183 100 000
50.Valtion korvaus Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin (arviomääräraha)14 500 000
92.Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö400 585 000
50.Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha)302 800 000
55.Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)59 707 000
58.Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)2 450 000
59.Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)35 628 000
 
Pääluokka 34
34.TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA2 162 865 000
01.Työhallinto60 024 000
19.Työministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomäärä-raha)26 000 000
21.Työministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)21 251 000
22.Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)743 000
23.Työelämäohjelmien toteuttaminen ja työpoliittinen tutkimus (siirtomääräraha 3 v)10 500 000
67.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha)1 530 000
05.Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus222 259 000
61.Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)132 233 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha)90 026 000
06.Työvoimapolitiikan toimeenpano1 783 490 000
02.Palkkaperusteinen työllistämistuki valtionhallinnolle (arviomääräraha)34 100 000
21.Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)118 375 000
22.Valtion rahoitus kuntien, Kansaneläkelaitoksen ja työhallinnon yhteisiin palveluihin (siirtomääräraha 2 v)8 000 000
25.Työvoimapalvelujen erityismenot (arviomääräraha)12 767 000
27.Valmentavan työvoimakoulutuksen ja työvoimapalvelujen hankinta (arviomääräraha)57 300 000
29.Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta (arviomääräraha)123 380 000
30.Palkkaperusteinen työllistämistuki kunnille ja kuntayhtymille (arviomääräraha)78 050 000
31.Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)4 375 000
50.Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha)119 460 000
52.Työmarkkinatuki (arviomääräraha)1 034 000 000
63.Valtionapu työttömyyden lieventämiseen (arviomääräraha)162 750 000
64.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)12 000 000
65.Liikkuvuusavustus (arviomääräraha)2 523 000
77.Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi (arviomääräraha)16 410 000
07.Pakolais- ja siirtolaisuusasiat70 810 000
21.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha)6 635 000
30.Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha)10 300 000
31.Syrjinnän vastainen toiminta (siirtomääräraha 3 v)100 000
63.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha)53 775 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut menot26 282 000
23.Siviilipalvelus (arviomääräraha)3 818 000
50.Palkkaturva (arviomääräraha)21 864 000
51.Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha)600 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA643 146 000
01.Ympäristöministeriö22 369 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)22 369 000
10.Ympäristön suojelu25 560 000
27.Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha)1 682 000
60.Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v)1 682 000
63.Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)1 673 000
64.Ympäristönsuojeluinvestointien korkotuki (arviomääräraha)200 000
65.Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v)1 682 000
67.Ympäristöyhteistyön edistäminen Suomen lähialueen maissa (siirtomääräraha 3 v)2 441 000
70.Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen peruskorjaus (siirtomääräraha 3 v)6 300 000
77.Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v)9 900 000
20.Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu37 084 000
22.Luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)17 867 000
37.Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v)1 261 000
44.Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset (arviomääräraha)250 000
63.Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset (siirtomääräraha 3 v)9 200 000
64.Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v)1 241 000
74.Luonnonsuojelualueiden talonrakennustyöt (siirtomääräraha 3 v)345 000
87.Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)6 760 000
88.Osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)160 000
30.Asumisen edistäminen430 000 000
54.Asumistuki (arviomääräraha)430 000 000
60.Siirto valtion asuntorahastoon
40.Alueelliset ympäristökeskukset59 582 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)59 582 000
50.Ympäristölupavirastot4 725 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 725 000
60.Suomen ympäristökeskus23 057 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)23 057 000
70.Valtion asuntorahasto4 382 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 382 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot36 387 000
19.Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)10 000 000
22.Kehittäminen ja suunnittelu (siirtomääräraha 2 v)11 210 000
26.Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v)270 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha)9 270 000
63.EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)2 600 000
65.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)1 587 000
66.Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)1 450 000
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT3 427 000 000
01.Euromääräisen velan korko2 925 000 000
90.Euromääräisen velan korko (arviomääräraha)2 925 000 000
03.Valuuttamääräisen velan korko483 000 000
90.Valuuttamääräisen velan korko (arviomääräraha)483 000 000
09.Muut menot valtionvelasta19 000 000
21.Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha)19 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

35 755 254 000