Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 132/2002 vp) toisesta täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
        26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
          17. Työttömyysturva
       32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       57. Lomatoiminta
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön halllinnonala

Talousarvioesitys 2003

33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio