Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Määrärahat
        Tuloarviot
        Talousarvion kattaminen
        Rauhanturvatoiminta
        Poliisin toimintamenot
        Rangaistusten täytäntöönpano
        Alueiden kehittäminen
        Opetus- ja kirjastotoimi
        Veikkauksen voittovarat
        Turkistarhoille aiheutuneet vahingot
        Ratahallintokeskus
        Energiatuki
        Lasten ja nuorten hyvinvointi
        Kotihoidon tuki
        Metsien monimuotoisuuden lisääminen
        Korkomenot
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Tuloarviot

Tuloarvioita ehdotetaan alennettavaksi nettomääräisesti 175,2 milj. eurolla. Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota alennetaan nettomääräisesti 200 milj. eurolla. Tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota alennetaan 150 milj. eurolla vuoden 2001 verotuksesta saatujen tietojen perusteella. Maahantuodun käytetyn auton verotuksen muuttumisen vaikutus uusien henkilöautojen kauppaan alentaa autoveron tuottoarviota 50 milj. eurolla.

Sekalaisten tulojen arviota nostetaan nettomääräisesti 24,6 milj. eurolla. Valtion vakuusrahasto tulouttaa budjettitalouteen rahastolle tuloutuneet pankkisijoitukset siltä osin, kuin niitä ei tarvita rahaston omien sitoumusten hoitamiseen. Tuloutuksen arvioidaan nousevan 50 milj. euroa talousarvioesityksessä arvioitua suuremmaksi. Veikkausvoittovaroja arvioidaan kertyvän 26,5 milj. euroa talousarvioesityksessä arvioitua vähemmän.