Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Määrärahat
        Tuloarviot
        Talousarvion kattaminen
        Rauhanturvatoiminta
        Poliisin toimintamenot
        Rangaistusten täytäntöönpano
        Alueiden kehittäminen
        Opetus- ja kirjastotoimi
        Veikkauksen voittovarat
        Turkistarhoille aiheutuneet vahingot
        Ratahallintokeskus
        Energiatuki
        Lasten ja nuorten hyvinvointi
        Kotihoidon tuki
        Metsien monimuotoisuuden lisääminen
        Korkomenot
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Talouden näkymät

Kansainvälisestä taloudesta johtuva epävarmuus leimaa edelleen ensi vuoden näkymiä. Näissäkin oloissa Suomen talous voi silti kehittyä kokonaisuutena katsoen suotuisasti, sillä peruslähtökohdat ovat hyvät: korkotaso on matala ja yritysten ja kotitalouksien rahoitusasema on vahva.

Kokonaistuotanto on noussut kuluvan vuoden aikana hieman nopeammin kuin talousarvion pohjana olevassa ennusteessa arvioitiin. Työllisyystilanne on pysynyt hyvänä tuotannon vaimeasta kasvusta huolimatta. Jos kansainvälinen talous piristyy odotusten mukaisesti, Suomen vienti voi päästä jälleen kohtalaiseen vauhtiin. Yksityisen kulutuksen kasvun odotetaan jatkuvan vakaana. Talouskasvun ja työllisyyskehityksen osalta talousarvioesityksen taustalla olevaan ennusteeseen ei nähdä muutostarpeita.