Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Määrärahat
        Tuloarviot
        Talousarvion kattaminen
        Rauhanturvatoiminta
        Poliisin toimintamenot
        Rangaistusten täytäntöönpano
        Alueiden kehittäminen
        Opetus- ja kirjastotoimi
        Veikkauksen voittovarat
        Turkistarhoille aiheutuneet vahingot
        Ratahallintokeskus
        Energiatuki
        Lasten ja nuorten hyvinvointi
        Kotihoidon tuki
        Metsien monimuotoisuuden lisääminen
        Korkomenot
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Kotihoidon tuki

EY-tuomioistuimen päätöksen mukaan suomalaista lasten kotihoidon tukea maksetaan myös sellaisten Suomesta lähetettyjen ja muiden palkattujen työntekijöiden perheille, joiden lapset muuttavat huoltajansa mukana toiseen EU- tai ETA-maahan, ja jotka pysyvät Suomen sosiaaliturvan piirissä. Samoin oikeus kyseiseen etuuteen syntyy huoltajalle, joka toisesta EU- tai ETA-maasta muuttaa Suomeen työskentelemään ja siten siirtyy Suomen sosiaaliturvan piiriin riippumatta siitä, jäävätkö lapset asumaan toiseen EU- tai ETA-maahan. Tämän johdosta ehdotetaan talousarvioon 2,2 milj. euron määrärahaa uudelle momentille 33.15.53.