Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Määrärahat
        Tuloarviot
        Talousarvion kattaminen
        Rauhanturvatoiminta
        Poliisin toimintamenot
        Rangaistusten täytäntöönpano
        Alueiden kehittäminen
        Opetus- ja kirjastotoimi
        Veikkauksen voittovarat
        Turkistarhoille aiheutuneet vahingot
        Ratahallintokeskus
        Energiatuki
        Lasten ja nuorten hyvinvointi
        Kotihoidon tuki
        Metsien monimuotoisuuden lisääminen
        Korkomenot
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Veikkauksen voittovarat

Oy Veikkaus Ab:n vuoden 2003 tuottoarvion pienentymisen johdosta Veikkauksen voittovaroista rahoitettavia määrärahoja ehdotetaan supistettavaksi 26,5 milj. eurolla. Tämän johdosta ehdotetaan kirjastojen käyttökustannuksiin myönnettäviä valtionosuuksia ja -avustuksia katettavaksi 14,3 milj. eurolla yleisistä budjettivaroista.