Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2003
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     22. Eduskunta
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       01. Puolustusministeriö
       10. Puolustusvoimat
       30. Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta
          92. Puolustushallinnon rakennuslaitos
       99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2003

27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa: Puolustusministeriön hallinnonalan toiminnassa otetaan huomioon sotilaallisen maanpuolustuksen kehittämistarpeet, valtiontalouden rahoitusmahdollisuudet, Euroopan turvallisuuspoliittisessa rakenteessa ja sotilaspoliittisessa kehityksessä tapahtuvat muutokset, kotimaisen puolustustarviketeollisuuden toimintaedellytykset ja lainsäädännön kehitystyö sekä velvoitteet osallistua rauhanturva- ja kriisinhallintayhteistyöhön YK:n, ETYJin, Euroopan unionin sekä NATOn rauhankumppanuusohjelman puitteissa.

Puolustusministeriön hallinnonalan keskeiset tulostavoitteet vuodelle 2003 ovat:

Hallinnonalan menot luvuittain vuosina 2001—2003v. 2001
tilinpäätös
1000 €
v. 2002
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2003
esitys
1000 €

Muutos 2002—2003
  1000 €%01.
Puolustusministeriö
44 121
38 819
176 760
137 941
355
10.
Puolustusvoimat
1 599 398
1 646 285
1 722 260
75 975
5
30.
Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta
7 957
28 710
44 103
15 393
54
99.
Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot
1 626
1 606
1 610
4
0

Yhteensä
1 653 102
1 715 420
1 944 733
229 313
13

 Henkilöstön kokonaismäärä18 06018 08018 0601)  

1) Hallinnonalalla arvioidaan olevan lisäksi 37 henkilötyövuotta YK:n käyttöön asetettuja sotilastarkkailijoita, joiden palkan Suomi maksaa.