Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2013 (RP 95/2012 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
       30. Vuxenutbildning
       40. Högskoleundervisning och forskning
            02. Arkivverkets omkostnader
            20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
            22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt
            50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2003

02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 588 000 euro.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 200 000 euro jämfört med det belopp på 19 388 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av den justering av indexhöjningarna av arkivverkets hyror som beaktats i den andra tilläggsbudgeten för 2012.


2013 budget19 588 000
2012 II tilläggsb.447 000
2012 budget18 959 000
2011 bokslut19 440 000