Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
       02. Ylijäämän käyttö
            01. Ylijäämän käyttö
       03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

02. Ylijäämän käyttöPDF-versio

01. Ylijäämän käyttö

Momentille merkitään 998 000 000 euroa.

Selvitysosa: Valtion talousarviosta annetun lain 3 b §:n (898/2000) mukaan talousarvion katteeksi voidaan valtion tilinpäätöksen valmistuttua ottaa määrä, jolla valtion tilinpäätöksen osoittama varainhoitovuoden lopun kumulatiivinen ylijäämä ylittää 500 milj. euroa. Varainhoitovuoden 2002 tilinpäätöksen osoittama kumulatiivinen ylijäämä oli 1 498 023 914 euroa.


2003 II lisätalousarvio998 000 000
2001 tilinpäätös790 483 254