Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Verotuloarviot
        Muut tuloarviot
        Määrärahat
        Ulkoasiainministeriö
        Oikeusministeriö
        Sisäasiainministeriö
        Puolustusministeriö
        Valtiovarainministeriö
        Opetusministeriö
        Maa- ja metsätalous-ministeriö
        Liikenne- ja viestintäministeriö
        Kauppa- ja teollisuusministeriö
        Sosiaali- ja terveysministeriö
        Työministeriö
        Ympäristöministeriö
        Valtionvelan korot
        Korkomenojen budjetointitavan muutos
        Tasapaino
        Valtionvelka
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Muut tuloarviot

Sekalaisten tulojen arviota nostetaan nettomääräisesti 77 milj. eurolla. Euroopan sosiaalirahastosta saatavia tuloja koskevaa arviota nostetaan 49 milj. eurolla ja Euroopan unionin maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavien tulojen arviota 8 milj. eurolla. Lisäykset johtuvat pääasiallisesti rahasto-ohjelmakauden 1995—1999 sulkemisen viivästymisestä ja loppumaksupyyntöjen lykkääntymisestä vuodelle 2003 vuoden 2002 sijaan. Valtion vakuusrahasto tulouttaa budjettitalouteen 10 milj. euroa ennakoitua enemmän.

Korkotuloarviota alennetaan 105 milj. eurolla Valtiokonttorin omassa hallussa olleen valtionvelan poistamisen johdosta. Vuoden 2003 varsinaisen talousarvion korkomenoihin ja korkotuloihin sisältyy korkoja Valtiokonttorin omassa hallussa olevasta valtionvelasta. Nämä Valtiokonttorin sisäiset erät ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta, koska ne eivät kuvasta valtion todellisia tuloja ja menoja.