Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Verotuloarviot
        Muut tuloarviot
        Määrärahat
        Ulkoasiainministeriö
        Oikeusministeriö
        Sisäasiainministeriö
        Puolustusministeriö
        Valtiovarainministeriö
        Opetusministeriö
        Maa- ja metsätalous-ministeriö
        Liikenne- ja viestintäministeriö
        Kauppa- ja teollisuusministeriö
        Sosiaali- ja terveysministeriö
        Työministeriö
        Ympäristöministeriö
        Valtionvelan korot
        Korkomenojen budjetointitavan muutos
        Tasapaino
        Valtionvelka
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Verotuloarviot

Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota nostetaan aiemmin budjetoidusta nettomääräisesti 372 milj. eurolla. Autoveron tuottoarviota korotetaan 250 milj. eurolla toteutuneiden kertymätietojen sekä tarkentuneiden myyntiarvioiden perusteella. Ennakoitua vilkkaampi autokauppa nostaa osaltaan myös arvonlisäveron tuottoa. Arvonlisäveron tuoton arvioidaan olevan 160 milj. euroa budjetoitua korkeampi. Toteutuneiden kertymätietojen perusteella vakuutusmaksuveron tuottoarviota korotetaan 29 milj. eurolla ja alkoholijuomaveron tuottoarviota 23 milj. eurolla.

Korkotason alentumisen johdosta ja toteutuneiden kertymätietojen perusteella korkotulojen lähdeveron kokonaiskertymän arvioidaan jäävän 40 milj. euroa aiemmin budjetoidusta. Toteutuneiden kertymätietojen perusteella perintö- ja lahjaveron tuottoennustetta alennetaan 40 milj. eurolla ja varainsiirtoveron tuottoennustetta 25 milj. eurolla.