Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Verotuloarviot
        Muut tuloarviot
        Määrärahat
        Ulkoasiainministeriö
        Oikeusministeriö
        Sisäasiainministeriö
        Puolustusministeriö
        Valtiovarainministeriö
        Opetusministeriö
        Maa- ja metsätalous-ministeriö
        Liikenne- ja viestintäministeriö
        Kauppa- ja teollisuusministeriö
        Sosiaali- ja terveysministeriö
        Työministeriö
        Ympäristöministeriö
        Valtionvelan korot
        Korkomenojen budjetointitavan muutos
        Tasapaino
        Valtionvelka
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Korkomenojen budjetointitavan muutos

Korkomenojen budjetoinnissa ehdotetaan siirtymistä käytäntöön, jossa korkomenot kohdennettaisiin siihen ajanjaksoon, jolta korko on kertynyt. Tämä budjetointitapa on jo käytössä vuoden 2004 talousarvioesityksessä. Budjetointitavan muutoksesta aiheutuu korkokulujen kertaluonteinen rahoitustarve talousarviossa. Vuoden 2003 kirjanpitoon tullaan kirjaamaan kuluiksi ne korot, jotka ovat kertyneet vuodelta 2003, kun aiemmin korot on kirjattu kirjanpitoon vasta maksuajankohtana. Korkokuluja tulee näin kirjattavaksi vuodelle 2003 alkuperäiseen maksuperusteiseen budjetointiin verrattuna 1 564 milj. euroa enemmän euromääräisen velan osalta ja 27 milj. euroa enemmän valuuttamääräisen velan osalta. Kirjausperusteen muutos ei aiheuta lisäystä valtion kassasta todellisesti maksettavien korkomenojen määrään.