Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
       01. Euromääräisen velan korko
       03. Valuuttamääräisen velan korko
            90. Valuuttamääräisen velan korko
       09. Muut menot valtionvelasta

Talousarvioesitys 2003

03. Valuuttamääräisen velan korkoPDF-versio

90. Valuuttamääräisen velan korko (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 193 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että korot kohdennetaan sille vuodelle, jolta ne ovat kertyneet.

Selvitysosa: Budjetointitavan muutoksesta aiheutuu korkokulujen kertaluonteinen rahoitustarve. Momentille tullaan kirjaamaan vuoden 2003 kirjanpitoon kuluiksi ne korot, jotka ovat kertyneet vuodelta 2003, kun aiemmin korot on kirjattu kirjanpitoon vasta maksuajankohtana. Korkokuluja valuuttamääräisestä velasta tulee näin ollen kirjattavaksi vuodelle 2003 alkuperäiseen maksuperusteiseen budjetointiin verrattuna 27 milj. euroa enemmän. Kuitenkin vuoden 2003 aikana maksettavaksi erääntyvät korkomenot, jotka sisältyvät vuoden 2003 talousarvioon, tulevat olemaan nettomääräisesti 220 milj. euroa talousarviossa esitettyä pienemmät kevään aikana tehtyjen valuutanvaihtosopimusten sekä euron vahvistumisen johdosta.

Muutosten erittely
  
Dollarilainat-63 400 000
Puntalainat-102 500 000
Sveitsinfrangilainat-10 800 000
Jenilainat-16 700 000
Muut valuuttamääräiset lainat 400 000
Yhteensä-193 000 000


2003 II lisätalousarvio-193 000 000
2003 talousarvio483 000 000
2002 tilinpäätös551 270 898
2001 tilinpäätös631 957 556