Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Maa- ja metsätalousministeriö
       04. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot
       12. Maa- ja puutarhatalouden tulotuki
       13. Maataloustuotteiden markkinointi ja tuotannon tasapainottaminen
       14. Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen
       31. Metsätalouden edistäminen ja valvonta
       32. Metsäntutkimuslaitos
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2003

30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää Karjalan tasavallalle vapautuksen pääomaltaan 6 035 018,60 US-dollarin määräisen viljakauppaan liittyvän lainan ja sille kertyneen koron takaisinmaksamisesta.

Selvitysosa: Valtion viljavarasto myi Karjalan tasavaltaan viljaa vuosina 1991 ja 1992, koska viljatilanne siellä oli kriittinen. Valtion viljavaraston toiminnan päättymistä koskeva selvittely päättyi 30.6.1995. Valtioneuvosto määräsi lopputilityksen vahvistamisen yhteydessä 21.9.1995, että maa- ja metsätalousministeriön tulee huolehtia Valtion viljavaraston silloisen pääomaltaan 6 035 018,60 US-dollarin määräisen Karjalan tasavallalta olevan saatavan, josta oli annettu valtion omavelkaiset takaukset, perimisestä ja tulouttamisesta valtiolle. Maa- ja metsätalousministeriö on käynyt eri yhteyksissä neuvotteluja velan perimiseksi. Viljavelka oli 3.6.2003 edelleen 6 035 018,60 US-dollaria eli 5 154 300 euroa. Karjalan tasavallan taloudellinen tilanne on edelleen siinä määrin vaikea, että velan takaisinperintä ei todennäköisesti vastaisuudessakaan onnistu, minkä johdosta lainan ja sille kertyneen koron takaisinperinnästä vapauttaminen on perusteltua.