Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
       10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus
       70. Opintotuki
       88. Tiede
       90. Taide ja kulttuuri
            22. Valtion taidemuseon toimintamenot
            24. Museoviraston toimintamenot
            26. Suomen elokuva-arkiston toimintamenot
            51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2003

90. Taide ja kulttuuriPDF-versio

22. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 333 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve johtuu pääosin energian hinnankorotuksista.


2003 II lisätalousarvio333 000
2003 I lisätalousarvio192 000
2003 talousarvio16 037 000
2002 tilinpäätös15 641 000
2001 tilinpäätös14 973 267

24. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu Merimuseon uudelleen sijoittamisen käynnistämisestä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti.


2003 II lisätalousarvio150 000
2003 I lisätalousarvio267 000
2003 talousarvio14 766 000
2002 tilinpäätös14 705 000
2001 tilinpäätös14 110 126

26. Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 60 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu Otaniemen päätearkiston ennakoitua korkeammista energiakuluista.


2003 II lisätalousarvio60 000
2003 I lisätalousarvio36 000
2003 talousarvio3 387 000
2002 tilinpäätös2 833 000
2001 tilinpäätös2 938 243

51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 262 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve perustuu kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (1080/1983) mukaiseen laskentaan sekä siihen, että lakiin taiteilijaprofessorien viroista ja valtion taiteilija-apurahoista (734/1969) perustuvat taiteilija-apurahat maksetaan palkkaluokan A9 mukaisen vuosipalkkion suuruisina.


2003 II lisätalousarvio262 000
2003 talousarvio9 956 000
2002 tilinpäätös1 636 000
2001 tilinpäätös1 631 648