Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
       10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus
            70. Kaluston hankinta
       70. Opintotuki
       88. Tiede
       90. Taide ja kulttuuri
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2003

10. Yliopisto-opetus ja -tutkimusPDF-versio

70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Selvitysosa: Määräraha on tarkoitettu Tampereen teknillisen yliopiston suurjännitelaboratorion tulipalossa tuhoutuneiden tutkimuslaitteiden uusimiseen.


2003 II lisätalousarvio1 000 000