Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
       02. Valtioneuvoston kanslia
            21. Toimintamenot
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2003

02. Valtioneuvoston kansliaPDF-versio

21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Valtioneuvoston kansliaan voidaan perustaa talousneuvoston sihteeristön päällikön virka (A31) ja samalla lakkautetaan talousneuvoston pääsihteerin virka (A29).

Selvitysosa: Lisämäärärahasta 100 000 euroa aiheutuu Euroopan unionin hallitusten välisen konferenssin (HVK) kanslialle aiheutuvista lisäkustannuksista sekä 200 000 euroa tietoyhteiskuntaohjelman koordinointi-, selvitys- yms. tarpeista.

Talousneuvosto, jonka puheenjohtajana toimii pääministeri, on 18.9.2003 annettuun hallituksen esitykseen sisältyvällä lain muutoksella tarkoitus siirtää valtiovarainministeriön alaisuudesta valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Talousneuvoston sihteeristö siirrettiin jo vuonna 1997 kansliaan valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta (VATT), jolloin kansliaan perustettiin talousneuvoston pääsihteerin virka. Talousneuvosto on kehittynyt viime vuosina merkittäväksi talouspolitiikan keskustelufoorumiksi. Talousneuvostolle kuuluvien tehtävien valmistelun johtamiseen liittyen talousneuvoston sihteeristön päällikkö avustaisi pääministeriä neuvoston tehtäviin liittyvissä kysymyksissä, jolloin pääsihteerin tehtävien vaativuus kasvaa nykyiseen verrattuna.


2003 II lisätalousarvio300 000
2003 I lisätalousarvio1 982 000
2003 talousarvio19 148 000
2002 tilinpäätös17 484 000
2001 tilinpäätös19 124 313