Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2003

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Momentille merkitään lisäystä 516 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisätalousarvio on esityksen mukaan alijäämäinen. Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 516 000 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä kohoaa 1 186 000 000 euroon vuonna 2003. Velanhallinnan erät mukaanlukien nettotulojen määrä nousee 952 000 000 euroon vuonna 2003.

Lisäys tulojen ja menojen
erittelyyn:
   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto (netto) 516 000 000
Menot  
Pääomatappiot (netto) -
Emissiotappiot (netto) -
Nettotulot 516 000 000


2003 lisätalousarvio 516 000 000
2003 talousarvio 436 000 000