Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2003

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -387 350 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -400 000 000
01. Tulo- ja varallisuusvero, vähennystä -400 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 12 650 000
03. Ratavero 12 650 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 39 145 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 26 754 000
98. Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot, lisäystä 26 754 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 18 540 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 18 540 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala -7 400 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä -7 400 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala -75 000
72. Lihantarkastustoiminnan tulot, vähennystä -75 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 076 000
24. Tiehallinnon tulot, lisäystä 740 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 336 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 250 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot, lisäystä 250 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 197 600 000
03. Osinkotulot 209 400 000
01. Osinkotulot, lisäystä 209 400 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta -18 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, vähennystä -18 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 6 200 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä 6 200 000
 
Osasto 15
15. LAINAT 516 000 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 516 000 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä 516 000 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

365 395 000