Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Vuoden 2003 lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT-387 350 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot-400 000 000
01.Tulo- ja varallisuusvero, vähennystä-400 000 000
19.Muut veronluonteiset tulot12 650 000
03.Ratavero12 650 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT39 145 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala26 754 000
98.Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot, lisäystä26 754 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala18 540 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä18 540 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala-7 400 000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä-7 400 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala-75 000
72.Lihantarkastustoiminnan tulot, vähennystä-75 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala1 076 000
24.Tiehallinnon tulot, lisäystä740 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä336 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala250 000
09.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot, lisäystä250 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET197 600 000
03.Osinkotulot209 400 000
01.Osinkotulot, lisäystä209 400 000
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta-18 000 000
01.Osuus Suomen Pankin voitosta, vähennystä-18 000 000
05.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset6 200 000
01.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä6 200 000
 
Osasto 15
15.LAINAT516 000 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta516 000 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä516 000 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

365 395 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21euroa
21.TASAVALLAN PRESIDENTTI79 000
02.Tasavallan Presidentin kanslia79 000
21.Toimintamenot (arviomääräraha), lisäystä79 000
 
Pääluokka 23
23.VALTIONEUVOSTO4 115 000
01.Valtioneuvosto81 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha), lisäystä81 000
02.Valtioneuvoston kanslia1 982 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 982 000
03.Oikeuskanslerinvirasto52 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä52 000
99.Valtioneuvoston muut menot2 000 000
59.Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v)2 000 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA3 152 000
01.Ulkoasiainhallinto2 061 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 061 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot1 091 000
22.Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), lisäystä874 000
23.Erityisasiantuntijoista aiheutuvat menot (arviomääräraha), lisäystä134 000
25.Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha), lisäystä83 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA16 079 000
01.Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset807 000
21.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä470 000
22.Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä137 000
51.Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha), lisäystä200 000
10.Tuomioistuinlaitos4 448 000
21.Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä128 000
22.Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä147 000
23.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 173 000
30.Oikeusapu486 000
21.Oikeusaputoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä486 000
40.Ulosottolaitos1 978 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 978 000
50.Rangaistusten täytäntöönpano7 670 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 670 000
60.Syyttäjälaitos690 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä690 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA31 014 000
01.Sisäasiainministeriö449 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä449 000
02.Ulkomaalaisvirasto261 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä261 000
05.Lääninhallitukset1 055 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 055 000
06.Rekisterihallinto822 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä822 000
07.Kihlakunnat164 000
21.Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä164 000
75.Poliisitoimi17 734 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä14 734 000
23.Viranomaisradioverkon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 000 000
80.Pelastustoimi551 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä551 000
90.Rajavartiolaitos12 317 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 165 000
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä9 152 000
97.Avustukset kunnille-2 339 000
31.Kuntien yleinen valtionosuus ja verotuloihin perustuvat tasaukset (arviomääräraha), vähennystä-2 339 000
32.Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako (arviomääräraha)
98.Alueiden kehittäminen
43.Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)
61.Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA35 113 000
01.Puolustusministeriö151 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä151 000
10.Puolustusvoimat27 150 000
16.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)
21.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä27 150 000
30.Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta7 812 000
22.Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha), lisäystä7 812 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA23 852 000
01.Valtiovarainministeriö437 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä399 000
22.Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä38 000
03.Valtion taloudellinen tutkimuskeskus73 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä73 000
05.Valtiokonttori2 586 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 550 000
22.Valtion eläkelautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä36 000
18.Verohallinto9 805 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä9 805 000
39.Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle2 683 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-666 000
31.Verohyvitys (arviomääräraha), lisäystä3 349 000
40.Tullilaitos6 750 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 750 000
52.Tilastokeskus1 518 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 518 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA17 653 000
01.Opetusministeriö420 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä420 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha)
05.Kirkollisasiat38 000
21.Ortodoksisen kirkollishallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä38 000
07.Opetushallitus301 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä301 000
08.Kansainvälinen yhteistyö16 000
22.Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä16 000
10.Yliopisto-opetus ja -tutkimus21 294 000
21.Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä19 370 000
22.Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä203 000
23.Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä81 000
24.Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 640 000
40.Yleissivistävä koulutus-12 029 000
21.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä754 000
30.Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), vähennystä-15 783 000
34.Valtionosuus yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 000 000
60.Ammatillinen koulutus451 000
21.Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä451 000
69.Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö2 991 000
31.Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha), lisäystä2 991 000
34.Valtionavustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan (siirtomääräraha 3 v)
88.Tiede3 809 000
21.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 545 000
22.Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä185 000
23.Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä56 000
24.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä17 000
50.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 006 000
90.Taide ja kulttuuri362 000
21.Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä15 000
22.Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä192 000
23.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä139 000
24.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä267 000
25.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä48 000
26.Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä36 000
30.Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), vähennystä-1 335 000
75.Perusparannukset ja talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA17 444 000
01.Maa- ja metsätalousministeriö565 000
21.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä565 000
02.Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus398 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä398 000
03.Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta10 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä10 000
04.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot82 000
27.Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä82 000
14.Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen344 000
61.Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä108 000
62.Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha), lisäystä236 000
21.Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus644 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä633 000
22.Torjunta-ainetarkastukset (arviomääräraha), lisäystä11 000
31.Metsätalouden edistäminen ja valvonta9 910 000
24.Eräät metsätalouden yhteiskunnalliset palvelut ja yleinen uittoväylätuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä260 000
42.Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (kiinteä määräraha), lisäystä650 000
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä9 000 000
32.Metsäntutkimuslaitos779 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä779 000
41.Kala-, riista- ja porotalous320 000
52.Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha), lisäystä320 000
42.Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos236 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä236 000
51.Vesivarojen käyttö ja hoito2 080 000
22.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä80 000
77.Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
61.Maanmittauslaitos1 135 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 135 000
71.Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
72.Elintarvikevirasto-6 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-6 000
73.Kasvintuotannon tarkastuskeskus947 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä947 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA65 937 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriö521 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä219 000
22.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä302 000
24.Tiehallinto7 925 000
21.Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 185 000
79.Tieverkon jälkirahoitus- ja kokonaisrahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä740 000
87.Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha)
30.Merenkulkulaitos8 908 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä8 408 000
22.Liikelaitosten perustamismenot (kiinteä määräraha)500 000
40.Ratahallintokeskus47 926 000
21.Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä45 401 000
87.Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä2 525 000
60.Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet34 000
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä34 000
80.Ilmatieteen laitos459 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä459 000
81.Merentutkimuslaitos130 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä130 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot34 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä34 000
 
Pääluokka 32
32.KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA13 389 000
10.Hallinto2 022 000
21.Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-139 000
22.Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 543 000
24.Tutkimus- ja selvitystoiminta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-25 000
98.Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)643 000
20.Teknologiapolitiikka10 853 000
21.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä658 000
22.Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 876 000
23.Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä137 000
24.Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä40 000
25.Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä64 000
26.Teknologian kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä273 000
27.Teknologinen tutkimustoiminta (arviomääräraha), lisäystä1 977 000
28.Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 000 000
40.Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha), lisäystä3 629 000
41.Keksintö-, laatu- ja standardisointitoiminnan edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä199 000
30.Yrityspolitiikka100 000
42.Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha), lisäystä100 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha)
40.Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka212 000
21.Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä107 000
24.Kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä23 000
26.Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä82 000
50.Kansainvälistymispolitiikka93 000
21.Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä93 000
60.Energiapolitiikka109 000
21.Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä109 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA95 874 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriö1 494 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä494 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha)
63.Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
02.Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus435 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä435 000
04.Tarkastuslautakunta220 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä220 000
07.Työterveyslaitos125 000
50.Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä125 000
08.Kansanterveyslaitos455 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä455 000
09.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus87 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä87 000
10.Säteilyturvakeskus277 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä277 000
13.Työsuojelun piirihallinto421 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä421 000
18.Sairausvakuutus300 000
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä300 000
22.Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot1 000 000
51.Valtion korvaus partisaanien uhreille (siirtomääräraha 3 v)1 000 000
32.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto87 800 000
30.Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä87 300 000
38.Valtionavustus kunnille huumeiden käyttäjien hoitoon sekä tartuntatautien hoitovalmiuden parantamiseen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
53.Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta260 000
24.Tartuntatautien valvonta (arviomääräraha), lisäystä260 000
57.Lomatoiminta3 000 000
40.Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä3 000 000
 
Pääluokka 34
34.TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA26 477 000
01.Työhallinto339 000
21.Työministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä331 000
22.Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä8 000
05.Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus
61.Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha)
06.Työvoimapolitiikan toimeenpano26 071 000
02.Palkkaperusteinen työllistämistuki valtionhallinnolle (arviomääräraha), lisäystä7 000 000
21.Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 845 000
25.Työvoimapalvelujen erityismenot (arviomääräraha), lisäystä250 000
27.Valmentavan työvoimakoulutuksen ja työvoimapalvelujen hankinta (arviomääräraha), vähennystä-4 250 000
29.Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta (arviomääräraha), lisäystä17 400 000
30.Palkkaperusteinen työllistämistuki kunnille ja kuntayhtymille (arviomääräraha), lisäystä3 000 000
50.Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha), lisäystä3 570 000
52.Työmarkkinatuki (arviomääräraha)
63.Valtionapu työttömyyden lieventämiseen (arviomääräraha), vähennystä-4 244 000
64.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha), lisäystä500 000
65.Liikkuvuusavustus (arviomääräraha)
77.Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi (arviomääräraha)
07.Pakolais- ja siirtolaisuusasiat67 000
21.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha), lisäystä67 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA14 955 000
01.Ympäristöministeriö356 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä356 000
10.Ympäristön suojelu7 300 000
70.Ympäristövahinkojen torjunta-alusten peruskorjaus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä6 300 000
77.Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
20.Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu5 346 000
22.Luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 346 000
74.Luonnonsuojelualueiden talonrakennustyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
30.Asumisen edistäminen
60.Siirto valtion asuntorahastoon
40.Alueelliset ympäristökeskukset1 353 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 353 000
50.Ympäristölupavirastot97 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä97 000
60.Suomen ympäristökeskus428 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä428 000
70.Valtion asuntorahasto75 000
21.Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä75 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha)

Määrärahojen kokonaismäärä:

365 133 000