Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2003

Vuoden 2003 lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -387 350 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -400 000 000
01. Tulo- ja varallisuusvero, vähennystä -400 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 12 650 000
03. Ratavero 12 650 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 39 145 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 26 754 000
98. Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot, lisäystä 26 754 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 18 540 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 18 540 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala -7 400 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä -7 400 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala -75 000
72. Lihantarkastustoiminnan tulot, vähennystä -75 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 076 000
24. Tiehallinnon tulot, lisäystä 740 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 336 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 250 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot, lisäystä 250 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 197 600 000
03. Osinkotulot 209 400 000
01. Osinkotulot, lisäystä 209 400 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta -18 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, vähennystä -18 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 6 200 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä 6 200 000
 
Osasto 15
15. LAINAT 516 000 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 516 000 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä 516 000 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

365 395 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21 euroa
21. TASAVALLAN PRESIDENTTI 79 000
02. Tasavallan Presidentin kanslia 79 000
21. Toimintamenot (arviomääräraha), lisäystä 79 000
 
Pääluokka 23
23. VALTIONEUVOSTO 4 115 000
01. Valtioneuvosto 81 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha), lisäystä 81 000
02. Valtioneuvoston kanslia 1 982 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 982 000
03. Oikeuskanslerinvirasto 52 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 52 000
99. Valtioneuvoston muut menot 2 000 000
59. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 2 000 000
 
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 152 000
01. Ulkoasiainhallinto 2 061 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 061 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 1 091 000
22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), lisäystä 874 000
23. Erityisasiantuntijoista aiheutuvat menot (arviomääräraha), lisäystä 134 000
25. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha), lisäystä 83 000
 
Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 16 079 000
01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 807 000
21. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 470 000
22. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 137 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha), lisäystä 200 000
10. Tuomioistuinlaitos 4 448 000
21. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 128 000
22. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 147 000
23. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 173 000
30. Oikeusapu 486 000
21. Oikeusaputoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 486 000
40. Ulosottolaitos 1 978 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 978 000
50. Rangaistusten täytäntöönpano 7 670 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 7 670 000
60. Syyttäjälaitos 690 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 690 000
 
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 31 014 000
01. Sisäasiainministeriö 449 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 449 000
02. Ulkomaalaisvirasto 261 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 261 000
05. Lääninhallitukset 1 055 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 055 000
06. Rekisterihallinto 822 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 822 000
07. Kihlakunnat 164 000
21. Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 164 000
75. Poliisitoimi 17 734 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 14 734 000
23. Viranomaisradioverkon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 000 000
80. Pelastustoimi 551 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 551 000
90. Rajavartiolaitos 12 317 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 165 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 9 152 000
97. Avustukset kunnille -2 339 000
31. Kuntien yleinen valtionosuus ja verotuloihin perustuvat tasaukset (arviomääräraha), vähennystä -2 339 000
32. Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako (arviomääräraha)
98. Alueiden kehittäminen
43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)
61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 35 113 000
01. Puolustusministeriö 151 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 151 000
10. Puolustusvoimat 27 150 000
16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)
21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 27 150 000
30. Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta 7 812 000
22. Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (arviomääräraha), lisäystä 7 812 000
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 23 852 000
01. Valtiovarainministeriö 437 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 399 000
22. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 38 000
03. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 73 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 73 000
05. Valtiokonttori 2 586 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 550 000
22. Valtion eläkelautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 36 000
18. Verohallinto 9 805 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 9 805 000
39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 2 683 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä -666 000
31. Verohyvitys (arviomääräraha), lisäystä 3 349 000
40. Tullilaitos 6 750 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 750 000
52. Tilastokeskus 1 518 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 518 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 17 653 000
01. Opetusministeriö 420 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 420 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha)
05. Kirkollisasiat 38 000
21. Ortodoksisen kirkollishallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 38 000
07. Opetushallitus 301 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 301 000
08. Kansainvälinen yhteistyö 16 000
22. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 16 000
10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 21 294 000
21. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 19 370 000
22. Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 203 000
23. Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 81 000
24. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 640 000
40. Yleissivistävä koulutus -12 029 000
21. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 754 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), vähennystä -15 783 000
34. Valtionosuus yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 000 000
60. Ammatillinen koulutus 451 000
21. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 451 000
69. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö 2 991 000
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha), lisäystä 2 991 000
34. Valtionavustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan (siirtomääräraha 3 v)
88. Tiede 3 809 000
21. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 545 000
22. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 185 000
23. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 56 000
24. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 17 000
50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 006 000
90. Taide ja kulttuuri 362 000
21. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 15 000
22. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 192 000
23. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 139 000
24. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 267 000
25. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 48 000
26. Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 36 000
30. Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), vähennystä -1 335 000
75. Perusparannukset ja talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 000 000
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 17 444 000
01. Maa- ja metsätalousministeriö 565 000
21. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 565 000
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 398 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 398 000
03. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta 10 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 10 000
04. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot 82 000
27. Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 82 000
14. Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen 344 000
61. Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä 108 000
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha), lisäystä 236 000
21. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 644 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 633 000
22. Torjunta-ainetarkastukset (arviomääräraha), lisäystä 11 000
31. Metsätalouden edistäminen ja valvonta 9 910 000
24. Eräät metsätalouden yhteiskunnalliset palvelut ja yleinen uittoväylätuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 260 000
42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (kiinteä määräraha), lisäystä 650 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä 9 000 000
32. Metsäntutkimuslaitos 779 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 779 000
41. Kala-, riista- ja porotalous 320 000
52. Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha), lisäystä 320 000
42. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 236 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 236 000
51. Vesivarojen käyttö ja hoito 2 080 000
22. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 80 000
77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
61. Maanmittauslaitos 1 135 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 135 000
71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
72. Elintarvikevirasto -6 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -6 000
73. Kasvintuotannon tarkastuskeskus 947 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 947 000
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 65 937 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriö 521 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 219 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 302 000
24. Tiehallinto 7 925 000
21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 7 185 000
79. Tieverkon jälkirahoitus- ja kokonaisrahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 740 000
87. Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha)
30. Merenkulkulaitos 8 908 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 8 408 000
22. Liikelaitosten perustamismenot (kiinteä määräraha) 500 000
40. Ratahallintokeskus 47 926 000
21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 45 401 000
87. Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 2 525 000
60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet 34 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 34 000
80. Ilmatieteen laitos 459 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 459 000
81. Merentutkimuslaitos 130 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 130 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot 34 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä 34 000
 
Pääluokka 32
32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 13 389 000
10. Hallinto 2 022 000
21. Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -139 000
22. Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 543 000
24. Tutkimus- ja selvitystoiminta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -25 000
98. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 643 000
20. Teknologiapolitiikka 10 853 000
21. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 658 000
22. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 876 000
23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 137 000
24. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 40 000
25. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 64 000
26. Teknologian kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 273 000
27. Teknologinen tutkimustoiminta (arviomääräraha), lisäystä 1 977 000
28. Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 000 000
40. Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha), lisäystä 3 629 000
41. Keksintö-, laatu- ja standardisointitoiminnan edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 199 000
30. Yrityspolitiikka 100 000
42. Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha), lisäystä 100 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha)
40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka 212 000
21. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 107 000
24. Kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 23 000
26. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 82 000
50. Kansainvälistymispolitiikka 93 000
21. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 93 000
60. Energiapolitiikka 109 000
21. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 109 000
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 95 874 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriö 1 494 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 494 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha)
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 000 000
02. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 435 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 435 000
04. Tarkastuslautakunta 220 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 220 000
07. Työterveyslaitos 125 000
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 125 000
08. Kansanterveyslaitos 455 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 455 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus 87 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 87 000
10. Säteilyturvakeskus 277 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 277 000
13. Työsuojelun piirihallinto 421 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 421 000
18. Sairausvakuutus 300 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 300 000
22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot 1 000 000
51. Valtion korvaus partisaanien uhreille (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 87 800 000
30. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 87 300 000
38. Valtionavustus kunnille huumeiden käyttäjien hoitoon sekä tartuntatautien hoitovalmiuden parantamiseen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 500 000
53. Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta 260 000
24. Tartuntatautien valvonta (arviomääräraha), lisäystä 260 000
57. Lomatoiminta 3 000 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 3 000 000
 
Pääluokka 34
34. TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 26 477 000
01. Työhallinto 339 000
21. Työministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 331 000
22. Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 8 000
05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus
61. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha)
06. Työvoimapolitiikan toimeenpano 26 071 000
02. Palkkaperusteinen työllistämistuki valtionhallinnolle (arviomääräraha), lisäystä 7 000 000
21. Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 845 000
25. Työvoimapalvelujen erityismenot (arviomääräraha), lisäystä 250 000
27. Valmentavan työvoimakoulutuksen ja työvoimapalvelujen hankinta (arviomääräraha), vähennystä -4 250 000
29. Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta (arviomääräraha), lisäystä 17 400 000
30. Palkkaperusteinen työllistämistuki kunnille ja kuntayhtymille (arviomääräraha), lisäystä 3 000 000
50. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha), lisäystä 3 570 000
52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha)
63. Valtionapu työttömyyden lieventämiseen (arviomääräraha), vähennystä -4 244 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha), lisäystä 500 000
65. Liikkuvuusavustus (arviomääräraha)
77. Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi (arviomääräraha)
07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiat 67 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha), lisäystä 67 000
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 14 955 000
01. Ympäristöministeriö 356 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 356 000
10. Ympäristön suojelu 7 300 000
70. Ympäristövahinkojen torjunta-alusten peruskorjaus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 6 300 000
77. Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 000 000
20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu 5 346 000
22. Luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 346 000
74. Luonnonsuojelualueiden talonrakennustyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 000 000
30. Asumisen edistäminen
60. Siirto valtion asuntorahastoon
40. Alueelliset ympäristökeskukset 1 353 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 353 000
50. Ympäristölupavirastot 97 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 97 000
60. Suomen ympäristökeskus 428 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 428 000
70. Valtion asuntorahasto 75 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 75 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha)

Määrärahojen kokonaismäärä:

365 133 000