Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Lähiajan talousnäkymät
        Työllisyyden edistäminen
        Tasapaino
        Tuloarviot
        Määrärahat
        Virka- ja työehtosopimukset
        Rakennerahastot
        Valtionosuudet
        Puolustusvoimat
        Rauhanturvaaminen
        Sisäinen turvallisuus
        Rangaistusten täytäntöönpano
        Merenkulkulaitos
        Koulurakennukset
        Tutkimustoiminnan edistäminen
        Terveydenhuolto
        Partisaani-iskujen uhrit
        Ympäristön suojelu
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Lähiajan talousnäkymät

Kansainvälisen talouskehityksen epävarmuus heijastuu kuluvana vuonna Suomen kokonaistaloudelliseen kehitykseen. Yhdysvaltojen ja Aasian talousnäkymissä ei ole vielä nähtävissä selkeää käännettä parempaan. Vahvistuva euro ja epävarmuus Suomen kannalta keskeisten vientimaiden talouksissa ovat heikentäneet Suomen vientikysynnän näkymiä. Bruttokansantuotteen ennustetaan yltävän 1,8 prosentin kasvuun, mikä on prosenttiyksikkö vähemmän kuin vielä syksyllä 2002 ennustettiin.

Kokonaistuotannon kasvusta yksityisen kulutuksen osuus näyttää kuluvana vuonna muodostuvan merkittäväksi tekijäksi. Kotitalouksien ostovoiman lisääntyminen palkankorotusten ja veronkevennysten myötä sekä verraten hyvänä pysynyt työllisyystilanne on pitänyt luottamuksen oman talouden näkymiin vahvana. Huolimatta heikentyneestä kysyntätilanteesta yritykset ovat pystyneet välttämään mittavat henkilökunnan irtisanomiset. Lomautuksiin tosin on paikoin jouduttu turvautumaan. Työllisyysasteen arvioidaan kuluvana vuonna olevan 67,4 prosenttia ja työttömyysasteen 9,4 prosenttia.