Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tasapaino
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2003

Lähiajan talousnäkymät

Kansainvälisen talouskehityksen epävarmuus heijastuu kuluvana vuonna Suomen kokonaistaloudelliseen kehitykseen. Yhdysvaltojen ja Aasian talousnäkymissä ei ole vielä nähtävissä selkeää käännettä parempaan. Vahvistuva euro ja epävarmuus Suomen kannalta keskeisten vientimaiden talouksissa ovat heikentäneet Suomen vientikysynnän näkymiä. Bruttokansantuotteen ennustetaan yltävän 1,8 prosentin kasvuun, mikä on prosenttiyksikkö vähemmän kuin vielä syksyllä 2002 ennustettiin.

Kokonaistuotannon kasvusta yksityisen kulutuksen osuus näyttää kuluvana vuonna muodostuvan merkittäväksi tekijäksi. Kotitalouksien ostovoiman lisääntyminen palkankorotusten ja veronkevennysten myötä sekä verraten hyvänä pysynyt työllisyystilanne on pitänyt luottamuksen oman talouden näkymiin vahvana. Huolimatta heikentyneestä kysyntätilanteesta yritykset ovat pystyneet välttämään mittavat henkilökunnan irtisanomiset. Lomautuksiin tosin on paikoin jouduttu turvautumaan. Työllisyysasteen arvioidaan kuluvana vuonna olevan 67,4 prosenttia ja työttömyysasteen 9,4 prosenttia.