Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Lähiajan talousnäkymät
        Työllisyyden edistäminen
        Tasapaino
        Tuloarviot
        Määrärahat
        Virka- ja työehtosopimukset
        Rakennerahastot
        Valtionosuudet
        Puolustusvoimat
        Rauhanturvaaminen
        Sisäinen turvallisuus
        Rangaistusten täytäntöönpano
        Merenkulkulaitos
        Koulurakennukset
        Tutkimustoiminnan edistäminen
        Terveydenhuolto
        Partisaani-iskujen uhrit
        Ympäristön suojelu
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Tutkimustoiminnan edistäminen

Suomen Akatemian tutkimushankkeiden myöntämisvaltuuksia ehdotetaan lisättäväksi 4,5 milj. eurolla. Tästä arvioidaan aiheutuvan lisämenoja 0,7 milj. euroa vuonna 2003, 1,6 milj. euroa vuonna 2004, 1,4 milj. euroa vuonna 2005 ja 0,9 milj. euroa vuonna 2006. Lisäksi Akatemian toimintamenoihin ehdotetaan vastaavasta syystä lisäystä 1 milj. euroa.

Tekesille ehdotetaan myönnettäväksi lisää valtuuksia teknologiseen tutkimustoimintaan 5 milj. euroa sekä pääasiassa yrityksille teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen lisää valtuutta 3 milj. euroa. Lisäksi ehdotetaan teknologia-asiamiesten palkkaamiseen TE-keskuksiin ja Tekesin kautta tapahtuvaan liiketoiminnan kehittämiseen yhteensä 2,2 milj. euroa sekä VTT:n tutkimusedellytysten parantamiseen ja keksijäyritysten rahoitukseen ja neuvontaan yhteensä 1 milj. euroa.

Lisäksi ehdotetaan, että kauppa- ja teollisuusministeriö tai sen valtuuttamat laitokset saavat tehdä toimitussopimuksia vuosina 2003—2005 tieteellisten laitteiden hankintoja ja tutkimuspalveluja varten yhteensä enintään 15 milj. Yhdysvaltain dollarin (noin 14 milj. euron) määrästä.