Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tasapaino
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2003

Merenkulkulaitos

Merenkulkulaitokselle ehdotetaan 8,0 milj. euroa ennakoitua kovemmasta talvesta aiheutuneisiin jäänmurron lisäkustannuksiin. Merenkulkulaitoksen tuotanto-organisaatioiden liikelaitostamisvalmisteluun ehdotetaan 0,5 milj. euroa.