Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Lähiajan talousnäkymät
        Työllisyyden edistäminen
        Tasapaino
        Tuloarviot
        Määrärahat
        Virka- ja työehtosopimukset
        Rakennerahastot
        Valtionosuudet
        Puolustusvoimat
        Rauhanturvaaminen
        Sisäinen turvallisuus
        Rangaistusten täytäntöönpano
        Merenkulkulaitos
        Koulurakennukset
        Tutkimustoiminnan edistäminen
        Terveydenhuolto
        Partisaani-iskujen uhrit
        Ympäristön suojelu
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Rakennerahastot

Osa vuosien 2000 ja 2001 talousarvioissa päätettyjen myöntämisvaltuuksien nojalla tehdyistä sitoumuksista on purkautunut siten, ettei myöntämisvaltuuksia ole voitu käyttää täysimääräisesti. Purkautuneita rakennerahastojen myöntämisvaltuuksia on todettu vuosina 2000—2002 yhteensä 10,4 milj. euroa ja purkautuneita valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuksia on todettu samana aikana yhteensä 11,1 milj. euroa. Myöntämisvaltuudet ehdotetaan budjetoitaviksi uudelleen tässä lisätalousarvioesityksessä.