Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tasapaino
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2003

Rakennerahastot

Osa vuosien 2000 ja 2001 talousarvioissa päätettyjen myöntämisvaltuuksien nojalla tehdyistä sitoumuksista on purkautunut siten, ettei myöntämisvaltuuksia ole voitu käyttää täysimääräisesti. Purkautuneita rakennerahastojen myöntämisvaltuuksia on todettu vuosina 2000—2002 yhteensä 10,4 milj. euroa ja purkautuneita valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuksia on todettu samana aikana yhteensä 11,1 milj. euroa. Myöntämisvaltuudet ehdotetaan budjetoitaviksi uudelleen tässä lisätalousarvioesityksessä.