Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tasapaino
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2003

Määrärahat

Lisätalousarvioesitykseen sisältyy määrärahojen lisäyksiä nettomääräisesti yhteensä 365 milj. euroa.