Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Lähiajan talousnäkymät
        Työllisyyden edistäminen
        Tasapaino
        Tuloarviot
        Määrärahat
        Virka- ja työehtosopimukset
        Rakennerahastot
        Valtionosuudet
        Puolustusvoimat
        Rauhanturvaaminen
        Sisäinen turvallisuus
        Rangaistusten täytäntöönpano
        Merenkulkulaitos
        Koulurakennukset
        Tutkimustoiminnan edistäminen
        Terveydenhuolto
        Partisaani-iskujen uhrit
        Ympäristön suojelu
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2003

Tuloarviot

Verotuloarvioita alennetaan nettomääräisesti 387,4 milj. eurolla. Tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota alennetaan 400 milj. eurolla, ansiotulojen veronkevennyksen, veronsaajien jako-osuuksien muutosten sekä tulopohja-arvion tarkentumisen johdosta. Luovutusvoittojen määrä jäi vuodelta 2001 toimitetussa verotuksessa arvioitua pienemmäksi. Tästä syystä verovuoden 2002 valtion jako-osuutta alennettiin helmikuussa 2003 ja muiden veronsaajien jako-osuuksia korotettiin. Samalla verovuoden 2003 valtion jako-osuus vahvistettiin noin puolitoista prosenttiyksikköä vuoden 2003 talousarvion pohjana ollutta jako-osuusarviota alemmaksi.

Hallituksen eduskunnalle antaman esityksen rataverolaiksi arvioidaan lisäävän verotuloja 12,7 milj. eurolla. Ratahallintokeskuksen ratamaksutulojen vastaavansuuruinen vähennys katetaan virastolle osoitettavalla määrärahalla.

Osinkotuloarviota nostetaan 209,4 milj. eurolla toteutuneiden kertymätietojen perusteella. Suomen Pankin voiton tuloutus valtiolle vuonna 2003 toteutuu 18 milj. euroa talousarvion tuloarviota alempana.

Euroopan aluekehitysrahastosta saatavia tuloja koskevaa arviota nostetaan 26,8 milj. eurolla. Lisäys johtuu rakennerahasto-ohjelmakauden 1995—1999 sulkemisen ja loppumaksupyyntöjen viivästymisestä. Vuoden 2003 talousarviota laadittaessa oletuksena oli, että rakennerahasto-ohjelmakauden 1995—1999 loppumaksut tuloutuisivat vuoden 2002 aikana.